Anasayfa / Öğretmen Köşesi / 2017-2018 yılı I. dönem fen bilimleri dersi zümre öğretmenler toplantısı (Harika)
2017-2018-yili-i-donem-fen-bilimleri-dersi-zumre-ogretmenler-toplantisi-harika
2017-2018 sene başı fen bilimleri zümre toplantısıdır. Dolu dolu çok güzel bir tutanak

2017-2018 yılı I. dönem fen bilimleri dersi zümre öğretmenler toplantısı (Harika)

Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih danışmanlığı, okul araştırmaları ve eğitime dair haberleri video forum tadında sunan kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

2017-2018 yılı I. dönem fen bilimleri dersi zümre öğretmenler toplantısı (Harika). Fen bilimleri sene başı zümre toplantısı indir, fen bilimleri zümre toplantısı, fen bilimleri 2017-2018 I. dönem zümre toplatısı, fen zümre toplantısı 2017-2018 yılı 1. dönem…Toplantı tutanağı özenle hazırlanmıştır. Tutanağı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar….Tutanakta neler var, nelere dikkat edildi kısaca maddeler halinde sunalım:

*kaliteli eğitim dosyalarınızı bizimle (kaliteliokullar@gmail.com adresinden) paylaşabilirsiniz.

 • ………………….. yazan yerlere öğretmen arkadaşlarınızın adını yazabilirsiniz.
 • Okul laboratuarlı ise çok daha uygun. Değil ise ilgili maddede dikkat edin, kendinize göre değiştiriniz.
 • Gündem maddeleri yönetmeliğe uygun şekilde hazırlandı.
 • Son değişikliklere vurgu yapıldı (prpgram, yönetmelik, sınav sistemi TEOG – açık uçlu sorular vb.)
 • Ölçme değerlendirme maddesi gayet açık hazırlandı.
 • Proje ve performans değerlendirmesine yönelik rubrik yer almaktadır.
 • Projegörevi listesi 5. sınıftan 8. sınıfa kadar yer almaktadır.
 • Son değişiklikler eklerde belirtildi.
 • Tutanakta gerekli yerleri okulunuza uygulayarak kullanabilirsiniz.

Son olarak, değerli meslektaşlarım, tutanağı şablon olarak kullanabilir ve gerçek manada toplantı yapabilirseniz çok daha verimli olacaktır. Ama yüzde 95 imiz genelde masa başında halledip, imza için gezdiriyoruz.  🙂

Tutanak gündem maddeleri aşağıda verilmiştir. Dediğim gibi tutanağın şablonunu linkten indirebilirsiniz. “………..” olan yerleri değiştirmeniz kafidir.

Aşağıda tüm tutanak verilmiştir. Ancak sayfaya ekleyince dağılmıştır. Bu nedenle aşağıdaki linkten tutanağı indirebilirsiniz.

Tutanağı indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilir ya da buraya tıklayabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/0B7Nm_Yatt9pmR294MWdtZFhEMzg/view?usp=sharing


 

…………………….. ORTAOKULU

2017 – 2018 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM BAŞI

FEN BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Numarası 1
Toplantının Tarihi ve Saati 13 / 09 / 2017        Saat: 10.30

Toplantının Yapıldığı Yer

Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar Okul Müdürü: …………..

Öğretmenler:………………..

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 • Açılış
 • 2016 – 2017 Eğitim ve öğretim yılı zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,
 • 2016 – 2017 Eğitim ve öğretim yılı öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi,
 • Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,
 • Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Eğitim ve Öğretim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının okunması,
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması,
 • Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerin incelenmesi,
 • Fen Bilimleri Dersi öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma ve ders kitaplarının incelenmesi,
 • Ölçme ve değerlendirme esasları ve ölçütleri ile yazılı sınavların zamanı, sorulacak sorular ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,
 • Proje görevlerinin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,
 • Ders araç–gereçleri ile laboratuar ve teknik donanım malzemelerinin kullanılması, bakımı, korunması ve gözden geçirilip, eksikliklerin tamamlanması, kullanımın planlanması, laboratuar temizliği yönünde öneriler getirilmesi,
 • Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği,
 • Değerler Eğitiminin derslerde uygulanmasının görüşülmesi,
 • Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 • Açılış

 

2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılı Fen Bilimleri dersi 1. dönem 1. zümre öğretmenleri toplantısına, gündem maddeleri okunarak başlandı.

 

 • 2016 – 2017 Eğitim ve öğretim yılı zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,

 

…………………………., 2016 – 2017 eğitim ve öğretim yılına ait zümre kararlarını okudu. Geçmiş kararların okulun imkânları çerçevesinde yerine getirilmiş olduğunu ifade etti.

 • 2016 – 2017 Eğitim ve öğretim yılı öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi,

 

…………………………,, bu yıl başarının artırılması için okulda hafta sonu kurslarının yapılacağı ve bu kursların test çözme becerisini arttıracağını ifade etti. Başarının artırılması için öğrencilere Fen Bilimleri dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek, her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca   başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti. Özellikle 8’lerde derse giren öğretmenlerin kurslara katılması gerektiğini vurguladı.

 

…………………………,, ders ile ilgili deney, gözlem, inceleme gibi etkinlikler ile Fen Bilimleri dersinin gerektirdiği uygulamaların yapılması neticesinde öğrenci başarısının arttığını gözlemlediğini belirtti. Görsel materyallerin yeri geldiğinde kullanılmasının başarıyı olumlu etkileyeceği belirtildi.

 

 • Programdaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması

…………………………,, yenilenen fen programının bu yıl 5. Sınıflarda önümüzdeki yıl ise tüm sınıflarda uygulanacağını belirtti. …………………………,, programda bazı konuların yerlerinin değiştiğini, 8. Sınıflarda Genetik konusunun yeniden programa girdiğini belirtti. Fende mühendislik uygulamaları ile ilgili konular eklendiği görüldü. …………………………,, uzay ile ilgili konuların ilk ünitelere alındığını belirtti. ………………, yıllık planların öğretim programına uygun olarak her sınıf düzeyi için hazırlanacağını belirtti.

Öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması yapıldı.

 • Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Eğitim ve Öğretim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının okunması,

……………………………, tarafından 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okundu. Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esasları 2488 sayılı tebliğler dergisi esas alınarak incelendi. Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının yıllık ve günlük planlara alınması, yeri ve zamanı geldiğinde derslerde anlatılması gereği ifade edildi.

 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması

 

………………………….., 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını okuyarak ortaokul Fen Bilimleri dersinin bu amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerektiğini belirtti.

 • Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerin incelenmesi,

 

 

…………………………,, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde eğitim öğretim süreci ile ilgili maddeleri ve yayınlanan değişiklikleri okuyarak bu konuda bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtti.

 • Fen Bilimleri Dersi öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma ve ders kitaplarının incelenmesi,

 

 

 

…………………………,, 5, 6,  7 ve 8. sınıflarda öğretmen kılavuz kitaplarının olmadığını, o yüzden ders anlatımının iyi planlanması gerektiğinin söyledi.  Ders kitabında, ünite sonlarında yer alan değerlendirme sorularının kendileri için hazırlayacakları sorulara örnek teşkil ettiğini söyleyerek sınavların bu sorular paralelinde hazırlanmasını da ekledi. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularının derslerde çözülmesinin faydalı olacağına inandığını söyledi.

 • Ölçme ve değerlendirme esasları ve ölçütleri ile yazılı sınavların zamanı, sorulacak sorular ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,

 

…………………………,, Fen Bilimleri derslerinden öğrencilere her dönem 3 yazılı yapılmasına, sınavların sene başından itibaren işlenen konulardan yapılması ve ağırlığın son konulara verilmesi gerektiğini belirtti. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarının hazırlanmasının gerekliliğini belirtti. 8. Sınıfların bu yıl açık uçlu sorularla merkezi sınavda karşılaşacağını bu nedenle sınavlarda bu konuya da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

 

…………………………,,  5, 6, 7 ve 8. sınıflar için bir dönem içerisinde 3 yazılı sınav yapılacağını (8. sınıfların dönemdeki 2. yazılıları merkezi sınav),  3 ders içi etkinlik notu verileceğini belirtti. Ayrıca yazılı sınavların tarihleri de şu şekilde belirlendi:

 

Buna göre yazılı sınavlar;

 

1. DÖNEM YAZILI SINAVI TARİHLERİ
SINIFLAR 1. YAZILI 2. YAZILI 3. YAZILI
5 30 Ekim – 03 Kasım 27 Kasım – 01 Aralık 08 – 12 Ocak
6 30 Ekim – 03 Kasım 27 Kasım – 01 Aralık 08 – 12 Ocak
7 30 Ekim – 03 Kasım 27 Kasım – 01 Aralık 08 – 12 Ocak
8 30 Ekim – 03 Kasım Merkezi Ortak Sınav (TEOG) 08 – 12 Ocak

 

2. DÖNEM YAZILI SINAVI TARİHLERİ
SINIFLAR 1. YAZILI 2. YAZILI 3. YAZILI
5 26 – 30 Mart 30 Nisan – 04 Mayıs 28 Mayıs – 01 Haziran
6 26 – 30 Mart 30 Nisan – 04 Mayıs 28 Mayıs – 01 Haziran
7 26 – 30 Mart 30 Nisan – 04 Mayıs 28 Mayıs – 01 Haziran
8 26 – 30 Mart Merkezi Ortak Sınav (TEOG) 28 Mayıs – 01 Haziran

        Ölçme ve değerlendirme konusunda yalnız yazılıların değil yapılacak diğer etkinliklerin göz önünde         bulundurulacağını belirtti. Öğrenci başarısını değerlendirmek için kullanılabilecek yöntemlerden         bazıları aşağıdaki gibidir.

 

 • Çoktan seçmeli testler                        •          Performans değerlendirme
 • Doğru – yanlış soruları                       •          Öğrenci ürün dosyası (portfolyo)
 • Eşleştirme soruları                              •          Kavram haritaları
 • Yapılandırılmış grid                           •          Kısa cevaplı yazılı yoklamalar
 • Tanılayıcı dallanmış ağaç                   •          Uzun cevaplı yazılı yoklamalar
 • Kelime ilişkilendirme                         •          Soru –cevap
 • Proje                                                   •          Boşluk doldurma soruları
 • Drama                                                •          Görüşme
 • Yazılı raporlar                                    •          Gösteri
 • Poster                                                •                      Grup ve/veya akran değerlendirmesi
 •           Kendi kendini değerlendirme

*Bakanlığın hazırladığı kazanım testlerinin ve değerlendirme testlerinin hafta sonu kurslarında uygulanması gerektiği kararlaştırıldı.

 • Proje görevlerinin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,

 

Proje görevleri ile ders içi etkinliklerin değerlendirilmesinde belirlenen dereceli puanlama anahtarlarının kullanılması gerektiğini söyledi. Kullanılan dereceli puanlama anahtarının, verilen görevin özelliğine göre farklılık gösterebileceğini belirten ders öğretmeni, değerlendirme yapılmadan önce öğrencilere dereceli puanlama anahtarları hakkında bilgi verilmesi ve öğrencilerin bu ölçütlere göre görevlerini hazırlaması gerektiğini de belirtti. Proje görevleri değerlendirilirken örnek puanlama anahtarı isteğe göre kullanılabilir.

 

 

ÖLÇÜTLER ve ÖLÇÜT TANIMLARI

 

1- Geliştirilmeli (5 puan)

2- Orta (10 puan)

3- İyi (15 puan)

4- Çok iyi (20 puan)

 

Özetleme Kuralları Dil ve Anlatım Yazım ve Noktalama Tasarım

(İç-Dış Düzen)

Sunu Yapma Toplam Puan
Öğrenci No Adı – Soyadı

Proje görevi konuları eklerde belirtilmiştir. Fakat gerektiğinde öğretmenler özgün proje konuları da verebileceklerdir.

 

Ayrıca “bu benim eserim” ve “tübitak bilim fuarı” çalışmalarının okulumuzda daha aktif olarak yapılmasının öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgi düzeyini artıracağı ifade edildi.

 

 • Ders araç–gereçleri ile laboratuar ve teknik donanım malzemelerinin kullanılması, bakımı, korunması ve gözden geçirilip, eksikliklerin tamamlanması, kullanımın planlanması, laboratuar temizliği yönünde öneriler getirilmesi,

 

…………………………,, kurulacak laboratuarın öğrenciler tarafında bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini, malzemelerin öğrencilere tanıtılarak laboratuarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ders programına uygun olarak laboratuar ve sunum odası kullanım programı yapılması gerektiğini ifade etti. …………………………,, laboratuarda alınan malzemelerin, tekrar alındığı yere temiz bir şekilde konulması gerektiğini belirtti. …………………………,, laboratuarın genel temizliği için geçen yıl sorun yaşandığını, bu konuda gereken tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

 • Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği,

…………………………,, matematiksel işlemlerin olduğu konularda anlaşılabilmesi için matematik öğretmenleri ile işbirliği yapılarak kullanılacak işlemlerle ilgili yardım alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Görsel Sanatlar Öğretmeni ile çizimler konularında, Türkçe Öğretmeni ile        anlatım ve anlama konularında işbirliği yapılması uygun görüldü.

 • Değerler Eğitiminin derslerde uygulanmasının görüşülmesi,

Değerler eğitimi konularının derslerde il, ilçe ve okulda alınan kararlar doğrultusunda yıllık plana aktarılıp uygulanması kararı alındı.

 • Dilek ve temenniler.

İşbirliği içerisinde, başarılı ve verimli bir yıl geçirilmesi dilekleriyle toplantı sona erdi.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1-    Destekleme ve yetiştirme kursları ile okul başarısına katkı sağlanmasına,

 

2-    Laboratuar kurulmasına ve eksik malzemelerinin temini için idareye bilgi verilmesine,

 

4-    Bir dönem içerisinde 3 yazılı sınav yapılmasına ve 3 ders içi etkinlik notu verilmesine,

 

5-    Yapılacak sınavlarda özellikle 8. Sınıflarda açık uçlu sorulara da yer verilmesine,

 

6-    Değerler eğitimi konularının derslerde il, ilçe ve okulda alınan kararlar doğrultusunda yıllık plana aktarılıp uygulanmasına,

 

7-    Etkinliklerde daha fazla yaşamdan örnekler verilmesine,

 

       karar verilmiştir.

 

 

…………………………,

Fen Bilimleri  Öğretmeni

…………………………,

Fen Bilimleri  Öğretmeni

……………………..

Fen Bilimleri  Öğretmeni

…………………………,

Fen Bilimleri  Öğretmeni

 

 

 

 

…………………………,

Fen Bilimleri  Öğretmeni

…………………………,

Fen Bilimleri  Öğretmeni

Zümre Başkanı

  

 

 

 

 

… / 09 / 2017

UYGUNDUR.

 

 

 

 

………………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E K L E R

 

 

 

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE ders saatlerinin program doğrultusunda dağılımı:

SINIF ÜNİTE NO ÖĞRENME

ALANI

ÜNİTELER KAZANIM

SAYISI

SÜRE/DERS

SAATİ

5 1 Dünya ve Evren Güneş, Dünya ve Ay 9 28
2 Canlılar ve Yaşam Canlılar Dünyası 2 12
3 Fiziksel Olaylar Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme 5 12
4 Madde ve Doğası Madde ve Değişim 6 26
5 Fiziksel Olaylar Işığın Yayılması 6 22
6 Canlılar ve Yaşam İnsan ve Çevre 6 16
7 Fiziksel Olaylar Elektrik Devre Elemanları 3 16
8 Fen ve Mühendislik Uygulamaları Uygulamalı Bilim 3 12
TOPLAM 40 144
6 1 Canlılar ve Hayat Vücudumuzdaki Sistemler 14 32
2 Fiziksel Olaylar Kuvvet ve Hareket 6 16
3 Madde ve Değişim Maddenin Tanecikli Yapısı 7 20
4 Fiziksel Olaylar Işık ve Ses 5 12
5 Canlılar ve Hayat Bitki ve Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme 4 16
6 Madde ve Değişim Madde ve Isı 7 16
7 Fiziksel Olaylar Elektriğin iletimi 5 16
8 Dünya ve Evren Dünyamız, Ay ve Yaşam kaynağımız  Güneş 4 16
TOPLAM 52 144
7 1 Canlılar ve Hayat Vücudumuzdaki Sistemler 16 28
2 Fiziksel Olaylar Kuvvet ve Enerji 9 24
3 Fiziksel Olaylar Maddenin Yapısı ve Özellikleri 22 30
4 Madde ve Değişim Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması 6 16
5 Fiziksel Olaylar İnsan ve Çevre İlişkileri 4 10
6 Canlılar ve Hayat Elektrik Enerjisi 12 20
7 Dünya ve Evren Güneş Sistemi ve Ötesi 9 16
TOPLAM 78 144
8 8. SINIF: FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
1 Canlılar ve Hayat İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 13 24
2 Fiziksel Olaylar Basit Makineler 3 14
3 Madde ve Değişim Maddenin Yapısı ve Özellikleri 16 36
4 Fiziksel Olaylar Işık ve Ses 6 12
5 Canlılar ve Hayat Canlılar ve Enerji İlişkileri 11 14
6 Madde ve Değişim Maddenin Hâlleri ve Isı 7 16
7 Fiziksel Olaylar Yaşamımızdaki Elektrik 6 16
8 Dünya ve Evren Deprem ve Hava Olayları 16 12
TOPLAM 78 144

 

 

 

ÖRNEK PROJE ÖDEVİ KONULARI

 

 1. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

 

1-       Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama, erime ve donma noktalarını bilmenin günlük hayatımıza           getireceği yararlar,

2-       Üç boyutlu Dünya Ay ve gezegenlerin modelinin hazırlanması,

3-       Masa Lambası yapalım,

4-       Sizden, kartondan yaptığınız bir evin içini basit bir elektrik devresi ile aydınlatmanız istenmektedir,
5-       Basit bir paraşüt modeli yapma,

6-       On dört günlük ay gözlem raporu hazırlayınız,
7-       İcat edilmek istenen teknolojik bir cihazın maketinin yapılması,

8-       Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeleri konu edinen bir maket oluşturma ve yorumlama,

9-       Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama, erime ve donma noktalarını bilmenin günlük hayatımıza           getireceği yararlar,

10-     Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

 

 

 

 1. SINIFLAR FEN BİLİMLEİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

 

1-       Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama,

2-       Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması,

3-       Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması,

4-       Dinamometre yapımı,

5-       Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması,

6-       Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı,

7-       Basit bir reosta modeli yapımı,

8-       Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı,

9-       Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı,

10-     Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı,

11-     Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı,

12-     Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi,

13-     Fosil yapımı,

14-     Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması,

15-     Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı,

16-     İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma,

17-     3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma,

18-     3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma,

19-     Elektroskop yapalım,

20-     Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme,

21-     İskelet sistemi hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama,

22-     Dolaşım sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,

23-     Hormon sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,

24-     Solunum sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,

25-     Sindirim sistemi hakkında araştırma yapma ve poster,

26-     Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster,

27-     Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız,

28-     Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

 

 1. SINIFLAR FEN BİLİMLEİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

 

1-       Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama,

2-       Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi,

3-       Görme olayı ile ilgili model yapımı,

4-       Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak,

5-       Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı,

6-       Element ve bileşiklere model yapma,

7-       Limon pili yapımı,

8-       Renk çemberi yapımı,

9-       Köydeki durgun bir sudaki canlılar ile ilgili gözlem,

10-     Güneş sistemi maketi,

11-     Tubitak ile ilgili poster hazırlama,

12-     Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

 

 1. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

 

1-       DNA’nın yapısını model üzerinde gösterme ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini örneklerle      açıklamak,

2-       Mitoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklayınız,

3-       Mayoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklayınız,

4-       Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri araştırınız,

5-       Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini araştırınız,

6-       Basit makinelere örnekler vererek sağladığı avantajları araştırınız,

7-       Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırınız,

8-       Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye Kimya           Endüstrisinin işleyişini araştırınız,

9-       Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini araştırınız,

10-     Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini model hazırlayarak gösteriniz,

11-     Madde döngülerini gösteren poster hazırlayınız,

12-     Sürdürülebilir kalkınma konusunda, kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje hazırlama,

13-     Sürdürülebilir kalkınma konusunda, katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke           ekonomisine katkısını araştırınız,

14-     Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu olumsuz etkilerini araştırınız,

15-     Depremlerin sebepleri ve yol açacağı olumsuz sonuçları araştırınız,

16-     Deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri araştırınız,

17-     Mevsimlerin oluşum sebebini araştırarak, Dünya’nın dönme eksenine eğikliğini dikkate alarak Güneş           etrafındaki dolanma hareketine ait bir model oluşturunuz,

18-     Küresel iklim değişikliği nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırarak bir sunum hazırlayınız,

19-     Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

 

 

 

FEN BİLİMLERİ Dersi Öğretim Programı’nın GENEL AMAÇLARI

        Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen

Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel

amaçları şunlardır:

 1. Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel

bilgiler kazandırmak,

 1. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri

ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,

 1. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara

ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,

 1. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi,

bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,

 1. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,
 2. Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni

araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,

 1. Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,
 2. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,
 3. Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme

becerileri geliştirmek,

 1. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

 

YENİ YÖNETMELİKTE ÖNE ÇIKAN YENİLİKLERİN

MADDELER HALİNDE İNCELENMESİ:

Haftalık ders programlarının hazırlanmasında öğretmen mazeretleri ile ilgili eski yönetmelikte herhangi bir ibare yer almazken yeni yönetmelikte “Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hâllerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda “yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur.” ibaresi yer almıştır.

        Yemek ve dinleme süresinde üst sınır artırıldı: Eski yönetmelikte “en az 40 , en çok 60 dakika” olan ibare; “en az 40, en çok 90 dakika” şeklinde değiştirildi.

Eski yönetmelikte “Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır” ibaresi kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte “Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır.” İfadesine yer verilmiş. Dolayısıyla beslenme teneffüsü yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.

İlkokul, Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokullarında yeni yönetmelikle performans görevi kaldırılmıştır. Öğrenci başarısı 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda “sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.” Öğrencinin bir üst sınıfa geçmesi zorlaştı. Artık yıl sonu notu değil, yıl sonu puanı geçerli ölçüt olarak alınacak. Eski yönetmelikte “bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2’den aşağı olamaz.” ibaresi yeni yönetmelikte “Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00’dan az olamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Öğrencinin davranış notlarını eskiden tüm ders öğretmenleri verirken “her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak ilkokullarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şubede ders okutan öğretmenler tarafından değerlendirilir.” Yeni yönetmelikte bu kaldırılmış, sadece şube rehber öğretmeni tarafından verileceği “Ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’de verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi”; şeklinde değerlendirilir.” belirtilmiştir.

        Yeni yönetmelikle ortaokullarda devamsızlık sınırı getirildi. Öğrencinin devamsızlığı nedeniyle sınıf tekrarı yaptırılmasının yolu açıldı: “Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.”

Nöbetçi öğretmenin görev süresinde değişiklik yapıldı. Eski yönetmelikte “Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.” ifadesi; “Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.” şeklinde değiştirildi.

Öğrencilerin nöbet görevinde değişiklik yapıldı. “Nöbetçi öğrenci kendi devresinde, ders saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutar.” ibaresiyle öğrencilerin sadece teneffüslerde nöbet görevinin ifa edeceği belirlenmiş oldu.

        Yeni yönetmelikle Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi kaldırıldı. Onur Belgesi yerine İftihar Belgesi getirildi. “İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

 1. a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
 2. b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” EK-8 ile ödüllendirilir.
 3. c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.”

 

 

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;

1- Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2- Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

İlköğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:

1- Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

2- Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır (Millî Eğitim Temel Kanunu. Madde 23).

 

 

 

***

 

 

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

 

MADDE 20

 

(1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde

aşağıdaki esaslar gözetilir;

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
 3. c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

 

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

 

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

 

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

 

 

 

***

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Puanla değerlendirme

 

MADDE 21

 

(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

(2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü

üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

 

 

***

 

 

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

 

MADDE 22

 

(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

 1. a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.
 2. b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 3. c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

 

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

 

(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

 

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

 

(5) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, (Değişik ibare:RG-25/6/2015-29397) Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

 

(6) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

 

 

***

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

 

MADDE 23

 

(1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.

 

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

 

(3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.

 
beylikdüzü escort

(4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

Kaliteli bir okul hangi özellikleri taşımalıdır? Ankete katılmak ve eğitimde kalite için bir nebze destek olmak için 1 dk'nızı ayırmak için tıklayınız.

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Özel ders tadında uzmanından ücretsiz "Liseye hazırlık Fen Video Dersleri" Kanala ücretsiz abone olarak, videolardan anında haberdar olabilirsiniz

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Hakkında kokul

Doğduğundan beri hep okulda. 5 yıl anaokulu, 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl üniversite, 3,5 yıl yüksek lisans, 6 yıl doktora. Eğitim ile iç içe geçen 30 küsür yılı devirmiş. Eğitimde kalite için 2012 yılı Kasım ayından itibaren, boş zamanlarımda, elinden geldiğince kaliteliokullar.com'da veli ve öğrencilere kaliteli okul bulmada gönüllü yardımcı olmaya çalışan bir eğitimci. Veli, öğrenci ve öğretmenlerin okul memnuniyetlerini paylaştığı kaliteliokullar.com sitesinin kurucusu.

Buna da göz atınız

5. sınıf bilim uygulamaları dersi 1. dönem 2. yazılısı (mükemmel)

Eğitimde kalite artışına katkı için 1 dk ayırır mısınız? Anket-tıklayınız-(kaliteliokullar.com araştırma birimi)  Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih …