Anasayfa / Devlet Üniversiteleri / Ankara Üniversitesi
ankara-universitesi
Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih danışmanlığı, okul araştırmaları ve eğitime dair haberleri video forum tadında sunan kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

OKUL İLE İLGİLİ SORU VE BİLGİ PAYLAŞIMINI AŞAĞIDAKİ “YORUM YAZ” KISMINDAN SADECE İSİM YAZARAK YAPABİLİRSİNİZ.

 

Üniversite türü: Devlet

Bulunduğu il: Ankara

 

Kuruluş yılı: 1946

 

Web sitesi:http://www.ankara.edu.tr/

Tanıtım Videosu

Üniversite tarihçesi

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925′te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935′te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859′dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936′da Ankara’ya taşınan Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940′ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir. Her biri Türkiye Cumhuriyetinin imarında önemli görevler üstlenen Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleriyle 1946 yılında resmen kurulan Üniversitemizin gelişme kronolojisi şöyledir:

  • 1948′de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Üniversitemiz bünyesine alındı.
  • 1949′da İlahiyat Fakültesi kuruldu.
  • 1936’da kurulan Siyasal Bilgiler Okulu 1950′de Fakülte adını aldı.
  • 1960′ta Eczacılık Fakültesi kuruldu.
  • 1963′te kurulan Diş Hekimliği Yüksek okulu, 1977′de Diş Hekimliği Fakültesi adını aldı.
  • 1965′te Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.
  • 1965’te şimdiki adıyla İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.
  • 2001 yılında Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak kuruldu.
  • 1996 yılında eğitim-öğretime başlayan Sağlık Eğitim Fakültesi 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.

Vizyon-misyon

Misyon

Ankara Üniversitesinin görevi, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözünün ışığında; evrensel bir bakışla bilim ve sanat alanlarında topluma yön verecek bireyler yetiştirmek; yaptığı özgün ve nitelikli araştırmalarla bilim, teknoloji ve sanat üretimine katkı sağlamaktır.

Ankara Üniversitesi yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarıyla; sorgulamayı, soru sormayı, sorun çözmeyi bilen, ‘bilen güçlüdür’ bilinciyle kendine güvenen, özgür düşünceli, önyargılardan uzak, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirir.

Ankara Üniversitesi aynı zamanda, bünyesindeki farklı bilimsel alanlara odaklanmış çok sayıdaki araştırma ve uygulama merkezleriyle ürettiği bilgi ve teknoloji birikimini insanlığın yararına sunar.

Vizyon

Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olmakla sahip olduğu öncü kimliğini, yaptığı nitelikli bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarıyla sürdürmeyi ve dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olmayı amaçlar.

Katılımcılık, şeffaflık, adalet, fırsat eşitliği, liyakat gibi değerleri ilke edinen Ankara Üniversitesi, gelişim ve değişime açık, yenilikçi, çeşitliliği zenginlik sayan bir yönetim anlayışını benimser. Bu bağlamda gelişim ve yenilenmeye katkı sunan tüm mensuplarını teşvik ederek bu katkıların sürekliliğini sağlayacak olanaklar hazırlar.

Ülkenin ve toplumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak; bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi işbirliğine önem vermek; teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel, teknolojik yeniliklerle ivme kazandırmak; Üniversitenin geniş bir yelpaze oluşturan bilimsel disiplinler kapsamını dikkate alarak eğitim-öğretim ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşımları öne çıkarmak; örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanısıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla sertifika programları hazırlamak ve böylece etkili bir toplum-üniversite işbirliği oluşturmak, Üniversitemiz’in öncelikli hedefleri arasındadır.

Akademik birimler

 Ankara Üniversitesi’ne bağlı 14 fakülte, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuvarı’nda ön lisans ve lisans; 13enstitü bünyesinde ise lisansüstü eğitim sürdürülmektedir.
38 ön lisans, 109 lisans programıyla çok geniş bir yelpazeye sahip olan Üniversitemizde, 06 Haziran 2013 itibari ile 5041 ön lisans ve 37789 lisans öğrencisi eğitim-öğrenim görmektedir. Üniversitemizde isteyen öğrenciler için ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi’nde 1197’si profesör, 323’ü doçent, 322′si yardımcı doçent olmak üzere toplam 1842 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra 139’u öğretim görevlisi, 166’sı uzman, 259’u okutman ve 1075’i araştırma görevlisi olmak üzere Üniversitemizdeki toplam yardımcı öğretim elemanı sayısı 1639’dur. Ayrıca Ankara Üniversitesi’nde 5527 idari personel görev yapmaktadır.(2013)

Bölümlerin taban ve tavan puanları-

Başarıları-

Kalite belgeleri-

Kalite değerlendirme anketi-

Kampüs imkanları-

 

Spor tesisleri-

 

Sağlık imkanları-

 

Yurt imkanları-

 

Diğer imkanları-

 

Sanal Tur

 

Fotoğraf galerisi

 

Mezun dernekleri-

Ulaşım-

 

Harita-

 

Anketler-

 

Üniversite ile ilgili yorum yapmak ister misiniz?

 

Aşağıda yer alan YORUM YAZ kısmından sadece isim kısmını doldurarak yorum yapabilirsiniz.

 

Kaliteli bir okul hangi özellikleri taşımalıdır? Ankete katılmak ve eğitimde kalite için bir nebze destek olmak için 1 dk'nızı ayırmak için tıklayınız.

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Özel ders tadında uzmanından ücretsiz "Liseye hazırlık Fen Video Dersleri" Kanala ücretsiz abone olarak, videolardan anında haberdar olabilirsiniz

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Hakkında kaliteliokul

Araştırmayı seven, doktora mezunu bir öğretmen. Satranç oynama ve balık tutma en büyük hobileri.

Buna da göz atınız

Dünyada en iyi makine mühendisliği eğitimi veren 10 üniversite 2015

Eğitimde kalite artışına katkı için 1 dk ayırır mısınız? Anket-tıklayınız-(kaliteliokullar.com araştırma birimi)  Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih …