Anasayfa / Eğitim kalitesini etkileyen değişkenler yazı dizisi

Eğitim kalitesini etkileyen değişkenler yazı dizisi

kaliteye etki eden değişkenler

Velilerin yaptığı en büyük üç hata

Velilerin yaptığı en büyük üç hatayı bu yazımızda açıklamaya çalışalım. Çocuğumuzun yeteri kadar ders çalışmadığını düşünür, oyun ya da ders dışı faaliyetlerine çok vakit harcadığını düşünürüz. Her ne kadar veli haklı da olsa, yaklaşımındaki yanlışlıklardan dolayı çocuğa olumsuz etkisi daha fazla olacaktır. Kendi içinden gelerek ders çalışmak ile, zoraki ders …

Detayını oku

Okulların fiziksel alt yapısı (Yazı III)

Eğitimde kaliteye etki eden değişkenlerden biri de, okulların fiziksel alt yapısıdır. Öğrencilerine rahat bir ortam sunan okullarda öğrenme çok daha kolay gerçekleşecektir. Sınıf mevcudunun az olması (yeterli dersliğinin olması), sınıflarında akıllı tahta, projeksiyon cihazı, internet vb. donanıma sahip olması, spor imkanı, beslenme ve dinlenme mekanlarının olması, kütüphane, yemekhane, konferans salonu, …

Detayını oku

İdari hizmetlerin kalitesi (Yazı II)

  Eğitim kurumlarında kaliteyi etkileyen bir diğer değişken de idari hizmetlerin kalitesidir. Yönetim kadrosunda yer alan bireyler; ekip çalışması ruhuyla hareket ettiklerinde, milli eğitimin ve kurumun amaçları çerçevesinde okuldaki tüm bireylerle iş paylaşımı yaptığında, öğretmen ve öğrencilere en uygun imkanları sağladığında, iletişimi etkili kullandığında, denetimi etkili ve dengeli kullandığında, öğretmen-öğrenci-veli …

Detayını oku

Öğretim hizmetlerinde kalite (Yazı I)

Bir okulun eğitim kalitesini belirleyen en önemli değişkenlerin başında “öğretim hizmetleri” gelmektedir. Zira eğitim kurumlarının en temel görevi ve kendisinden beklenen asıl işlev öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesidir. Öğretim, öğrenenlere belirli bir mekanda, planlı-programlı şekilde yapılan öğrenme faaliyetlerine verilen isimdir.   Okullarda verilen hizmetleri idari hizmetler ve öğretim hizmetleri şeklinde kabaca …

Detayını oku

Eğitimde Kaliteyi Etkileyen Değişkenler Yazı Dizisi

Kalitenin belirli bir tanımı bulunmamaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kaliteyi “Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı” olarak tanımlamaktadır. Kalite ile ilgili çalışmalar,  Babil Devleti zamanına kadar (M.Ö. 2150 yıllarına) uzanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında kalite kontrolü önem kazanmış, Amerika’da üretim örgütleri 1946’da kalite yönetimini uygulamaya başlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 1980’lerden itibaren …

Detayını oku