Anasayfa / Devlet Üniversiteleri / İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih danışmanlığı, okul araştırmaları ve eğitime dair haberleri video forum tadında sunan kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Üniversite türü:Devlet

Bulunduğu il: İstanbul

Kuruluş yılı: 1773

Web sitesi: http://www.itu.edu.tr/

 

İTÜ Tanıtım Videosu

 GENEL BİLGİLER

 •  İstanbul’da konumlanmış beş kampüs
 • » On üç fakülte ve altı enstitü
 • » 39 farklı Lisans Programı
 • » Lisans Programlarının tamamında uluslararası eşdeğerlik (ABET, EUA, NAAB, IMO)
 • » 145 farklı Yüksek Lisans ve Doktora Programı
 • » 30.000’den fazla tam zamanlı öğrenci
 • » 12 öğrenciye 1 öğretim elemanı oranı ile öğrenim
 • » Gelişmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı
 • » %100 İngilizce eğitim

Üniversite tarihçesi

 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin geçmişi gerilere, Osmanlı dönemine, Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştiriyordu. Haliç Tersane’sinde yer alan okulun kurucusu bir Macar soylusu olan Baron de Tott’du.Osmanlı’ların yenileşme hareketinde önemli rol oynayan Baron de Tott, açılan okulda ders de vermiştir. İlk başhoca ise birçok yabancı dil bilen ve gemi mühendisliği konusunda eğitim görmüş olduğu ileri sürülen Cezayirli Seyyid Hasan Hoca’dır. Okulun kitaplığının yabancı dillerden çevrilen birçok eserle zenginleştirildiği ileri sürülmektedir.1795 yılında, III. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) topçu subayı yetiştirmek için kurulmuştu. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un genişletilmesiyle oluşan bu okulun eğitim süresi dört yıldı. III. Selim Mühendishane’nin gelişmesine önem vererek, okula Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nden kitap göndermiştir. Okula bağlı bir matbaanın kurulmasına olanak sağlayan padişah ayrıca gözlem ve ölçüm aletleri bağışlayarak okulun donanımına katkıda bulunmuştur.

Okulda verilen dersler arasında istihkam, top dökümcülüğü, topçuluk, astronomi gibi konular yer alıyordu. Okulun kuruluş ve gelişim sürecinde Fransız öğretim üyelerinin ve mühendislerin de katkısı büyüktür. Hasköy’de, bugün Haliç Köprüsü’nün kuzey yönündeki ayağının bulunduğu alanda yer alan Kara Mühendishanesi binası zamanla yıkılmış; Hasköy askerlik şubesinin bahçesinde duran yazıtı 1995 yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan alınan izinle İTÜ’nün Taşkışla binasına getirilerek, giriş holüne yerleştirilmiştir.

1847 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un müfredatına mimarlık alanında da dersler konularak batı usullerine göre mimarlık bilgileri verilmeye başlandı. 1883 yılında Hendese-i Mülkiye’ye dönüşen Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetişmesi konusunda eğitim vermiştir.

Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlendi. Mühendis Mekteb-i Alisi yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık dallarını kapsayacak şekilde eğitim veren bir okul olarak örgütlenmişti. 1929 yılında Mektebin mevcut su ve yol kollarına inşaat şubesi de eklenerek mimarlık alanında eğitime başlanmıştır. İlk mezunlarını 1931 yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet Türkiyesi’nin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiriyordu. 1940’larda Almanya ve İsviçre’yi terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis Mektebi, Türkiye’nin teknik öğretim alanında önde giden bir eğitim kuruluşu olarak seçkinleşti. Önce Gümüşsuyu’ndaki eski kışla’da konumlanan mektep, daha sonra Taşkışla ve Maçka Silahhanesi binalarının da verilmesiyle büyüdü ve öğrenci sayısı ile birlikte öğretim kadrosu da gelişti. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştü. Fakültelerin başlangıçta çok sınırlı olan öğretim kadrosu zamanla gelişerek bilim dallarında uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidildi. İlk yıllarında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik Fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden, Kimya, Gemi İnşaatı, Fen-Edebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri, Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve her fakültede diploma veren programlar gelişmiştir. Örneğin İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri, Makina Fakültesi içinde Tekstil, Mimarlık Fakültesi içinde Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi bölümler lisans ve yüksek lisans eğitimi verecek şekilde dallanarak İstanbul Teknik Üniversitesi dünyadaki çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme göstermiştir. İTÜ mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiştirmektedir. İTÜ’de yapılan doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçe’nin bilim dili olarak yerleşmesine ve birçok alanda teknik terminolojinin oluşmasına katkıda bulunarak büyük bir ulusal birikim sağlamıştır.

İTÜ’de 1974/75 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine eklemlenen iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Halen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Nükleer Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim olmak üzere beş enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet veren İTÜ, lisans sonrası eğitimle Türkiye’nin gereksinim duyduğu genç öğretim üyesi adaylarını yetiştirmeyi ve düzeyli uzman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık, Makina, İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kent merkezinde, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka binalarında bulunmaktadır. 1970’lerden başlayarak Maslak’ta gelişmeye başlayan geniş kampüs içinde Rektörlük yönetim binaları ile birlikte İnşaat, Maden, Kimya ve Metalürji, Fen-Edebiyat, Uçak-Uzay Fakülteleri bulunmaktadır. Lisans sonrası eğitim veren Enstitüler ise: Nükleer Enerji, Fen Bilimleri, Bilişim ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüleridir. Teknik Üniversite bünyesine 1988 yılında katılan Denizcilik Fakültesi, Tuzla’da 16.5 hektarlık bir alana sahiptir. İTÜ Maslak Kampüsünde byük bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Kitaplık, Kültür Sanat Birliği, Spor Birliği, Çocuk Yuvası gibi binaların yapımıyla üniversite yaşamının gerektirdiği temel hizmetler karşılanmıştır. 1940’lardan başlayarak birçok ünlü İTÜ’lünün kaldığı Gümüşsuyu Öğrenci Yurduna ek olarak Maslak Kampüsünde yapılan yeni yurt ve lojmanlar öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmaktadır.

Vizyon-misyon

 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin vizyonu, bir dünya üniversitesi olarak gelişmesini sürdürmektedir.İstanbul Teknik Üniversitesi’nin misyonu, evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alan, ülkenin sınırları içine sıkışmadan dünyada yarışan bir araştırma üniversitesi olarak eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürmektedir.İstanbul Teknik Üniversitesi’nin eğitim ve öğretimdeki amacı,

 • Öğrenmeyi öğrenen,
 • Yaratıcı, dinamik, katılımcı,
 • İngilizceyi iyi bilen,
 • Yerel değerleri gözardı etmeden küresel,
 • İleri teknolojilere hakim,
 • Araştırma yetenekleri gelişmiş,
 • Sosyal ilişkileri güçlü,
 • Ülkeye ve insanlığa yararlı,
 • Mesleki etik sahibi mezunlar yetiştirmek

Akademik olanaklar ve akademik birimler

 • » On üç fakülte ve altı enstitü
 • » Şehir merkezinde konumlanmış dört kampüs
 • » 25.000’den fazla tam zamanlı öğrenci
 • » 2.200 seçkin öğretim elemanı
 • » 430 profesör
 • » Öğrencilerin araştırma projelerine aktif katılımı
 • » Gelişmiş laboratuvar imkanları
 • » Lisans Programlarının tamamında uluslararası eşdeğerlik (ABET, EUA, NAAB, IMO)
 • » %100 İngilizce eğitim
 • » Çift anadal, çift diploma ve uluslarası değişim olanakları
 • » 7 gün 24 saat açık Kütüphane
Fakülte ve Bölümler
İnşaat Fakültesi

» İnşaat Mühendisliği
» Geomatik Mühendisliği
» Çevre Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

» Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
» Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi

» Mimarlık
» Şehir ve Bölge Planlama
» Endüstri Ürünleri Tasarımı
» İç Mimarlık
» Peyzaj Mimarlığı

Fen-Edebiyat Fakültesi

» Matematik Mühendisliği
» Fizik Mühendisliği
» Kimya
» Moleküler Biyoloji ve Genetik
» İnsan ve Toplum Bilimleri

Makina Fakültesi

» Makina Mühendisliği
» İmalat Mühendisliği

İşletme Fakültesi

» İşletme Mühendisliği
» Endüstri Mühendisliği
» Ekonomi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

» Elektrik Mühendisliği
» Kontrol Mühendisliği
» Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

» Uçak Mühendisliği
» Uzay Mühendisliği
» Meteoroloji Mühendisliği

Maden Fakültesi

» Maden Mühendisliği
» Jeoloji Mühendisliği
» Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
» Jeofizik Mühendisliği
» Cevher Hazırlama Mühendisliği

Denizcilik Fakültesi

» Gemi Makinaları İşletme Mühendisiliği
» Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Kimya-Metalurji Fakültesi

» Kimya Mühendisliği
» Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
» Gıda Mühendisliği

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

» Tekstil Mühendisliği
» Moda Tasarımı
» Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

» Bilgisayar Mühendisliği

Enstitü ve Öğrenim Birimleri
Enstitüler

» Enerji Enstitüsü
» Fen Bilimleri Enstitüsü
» Sosyal Bilimler Enstitüsü
» Bilişim Enstitüsü
» Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
» Deprem Mühendisliği ve Afet Yön. Ens.

Öğrenim Birimleri

» Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
» Müzik İleri Araştırmalar Merkezi
» Yabancı Diller Yüksekokulu
» Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü
» Meslek Yüksekokulu
» Güzel Sanatlar Bölümü
» Beden Eğitimi Bölümü
» Türk Dili Bölümü

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Uluslararası Ortak Lisans Programları
» İTÜ ÖYP » İTÜ UOLP

Bölümlerin taban ve tavan puanları

Başarıları

Kalite belgeleri

Kalite değerlendirme anketi

Kampüs imkanları

 • » İstanbul’da konumlanmış beş kampüs
 • » Ayazağa kampüsü; 247 hektarlık alanda öğrenci yurtları, fakülteler ve sosyal yaşam alanları
 • » Gümüşsuyu, Maçka ve Taşkışla kampüsleri; şehir merkezinde tarihi yapılarda öğrenim
 • » Tuzla kampüsü; 16,5 hektarlık alanda Denizcilik Fakültesi
 • » Tam olimpik kapalı yüzme havuzu
 • » 6.500 kişi kapasiteli stadyum
 • » Kapalı spor salonları
 • » Çeşitli sosyal aktivite alanları
 • » Kampüslerin tamamında yüksek hızlı ücretsiz Wi-Fi İnternet erişimi
Kampüsler ve İlgili Birimler

 

Kampüsler

» Ayazağa
» Taşkışla
» Gümüşsuyu
» Maçka
» Tuzla

Sosyal Olanaklar

» Öğrenci Kulüpleri
» Sağlık Hizmetleri
» Gıda Hizmetleri
» İTÜ Radyosu

Öğrenci Bağlantıları

» Öğrenci İşleri
» Aday Öğrencilere
» Yurt ve Burs Olanakları
» Akademik Takvim
» Üniversitede Yarı Zamanlı İş İmkanları

Spor, Sanat ve Etkinlikler

» Spor Etkinlikleri
» İTÜ Havuzu
» Kültür ve Sanat Birliği
» Etkinlikler

 Ayazağa Kampüsü AVMBünyesinde çeşitli yeme – içme mekanlarını barındırmaktadır. Kampüs içinde merkezi bir konumdadır.

Açık Alanlar

İTÜ Ayazağa Kampüsü içinde, özellikle bahar ve yaz aylarında Gölet çevresi, SDKM havuz çevresi, teraslar, orta bahçeler, açık hava konserleri, temalı özel geceler, seçkin davetler, kokteyl ve özel yemekler için uygun açık alan olarak kullanım olanağına sahip alanlar olarak hizmet vermektedir.

Spor tesisleri

 Detay için tıklayınız

Sağlık imkanları

Detay için tıklayınız 

Yurt imkanları

 İTÜ Rektörlüğü, Gümüşsuyu ve Ayazağa Kampüslerinde yer alan yüksek standartlı yurtlarında, Haziran-Eylül ayları içinde üniversite dışı kullanım için konaklama olanağı sağlamaktadır. Tek, iki ve üç kişilik eşyalı, banyolu odalar; çalışma alanları, çamaşır ve ütü odaları, TV, telefon, internet, kafeterya, güvenlik ve temizlik olanaklarına sahiptir.

Yurt Adı
Türk/Yabancı
Oda Cinsi
Günlük Fiyat
Aylık Fiyat
Ayşe Birkan Yabancı Tek kişi 32$ 525$
Türk Tek kişi 32YTL 525YTL
Ferhunde Birkan Yabancı 2 kişilik 21$ / kişi 370$ / kişi
Tek kişi 32$ 475$
Türk 2 kişilik 19YTL / kişi 450YTL / kişi
Tek kişi 32YTL 575YTL
IMKB Yabancı 3 kişilik 16$ / kişi 210$ / kişi
Türk 3 kişilik 13YTL / kişi 210YTL / kişi
Ayazağa/Kız Yabancı 3 kişilik 16$ / kişi 210$ / kişi
Türk 3 kişilik 13YTL / kişi 210YTL / kişi
Gümüşsuyu Erkek Öğr. Yabancı 3 kişilik 21$ / kişi 370$ / kişi
Tek kişilik 32 $ 475$
Türk 3 kişilik 19YTL / kişi 450YTL / kişi
Tek kişilik 32 milyon TL 575YTL

Yaz aylarında yurtlarda kalmak isteyen misafir öğrenci ve öğretim üyeleri başvurularını dilekçe ile Rektörlük Burs Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir.

Diğer imkanları

 

İTÜ Rektörlüğü Burs Ofisi

Rektörlük Binası
Ayazağa Kampüsü, 80626 Maslak/İstanbul
Tel: 0 212 285 66 45
Fax:0 212 285 39 75
e-mail: bursofis@itu.edu.tr

Sanal Tur

Fotoğraf galerisi

Detay için tıklayınız

 

Mezun dernekleri

Ulaşım

 Ayazağa Kampüsüne Ulaşım İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampusü Maslak’tadır. Kampüs konum olarak yeni iş merkezlerine yakın ve Metro hattı (M2) üzerinde olması ile ulaşımı oldukça kolaydır.

Otopark / Ulaşım

Maslak’ta yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Taksim-Hacı Osman (M2) Metro hattı üzerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaz Köprüsü çevre yollarına, İstinye Deniz Otobüsü İskelesi’ne yakın bir konumdadır. Oldukça geniş bir alana sahip olan kampüsteki tüm otopark olanaklarından yararlanmak mümkündür.

Diğer Kampüslere Ulaşım

Taşkışla Kampüsü

Gümüşsuyu Kampüsü

Maçka Kampüsü

Tuzla Kampüsü

Harita

 

Anketler

 

Üniversite ile ilgili yorum yapmak ister misiniz?

 

Aşağıda yer alan YORUM YAZ kısmından sadece isim kısmını doldurarak yorum yapabilirsiniz.
Kaliteli bir okul hangi özellikleri taşımalıdır? Ankete katılmak ve eğitimde kalite için bir nebze destek olmak için 1 dk'nızı ayırmak için tıklayınız.

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Özel ders tadında uzmanından ücretsiz "Liseye hazırlık Fen Video Dersleri" Kanala ücretsiz abone olarak, videolardan anında haberdar olabilirsiniz

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Hakkında kaliteliokul

Araştırmayı seven, doktora mezunu bir öğretmen. Satranç oynama ve balık tutma en büyük hobileri.

Buna da göz atınız

Dünyada en iyi makine mühendisliği eğitimi veren 10 üniversite 2015

Eğitimde kalite artışına katkı için 1 dk ayırır mısınız? Anket-tıklayınız-(kaliteliokullar.com araştırma birimi)  Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih …