Anasayfa / Kaliteye Dair / Kolej veya etüt merkezi açma standartları nedir?

Kolej veya etüt merkezi açma standartları nedir?

Kaliteliokullar.com artık Youtube'de... En iyi okulları araştıran anket sonuçları ile ilgili videoları izlemek için tıklayınız.

Bu yazımızda kolej ve etüt merkezi açma standartlarını araştırdık. Son yıllarda eğitim alanında da özel teşebbüsün hız kazandığı görülmektedir. Hemen her mahallede kolej ya da etüt merkezleri dikkat çekmektedir. Peki özel bir öğretim kurumu nasıl açılıyor? Binalarda bir standart var mı? Başvuru şartları neler ve nerelere başvurmak, ne gibi izinler almak gerekiyor. Şu an için özel öğretim kurumlarının resmi web sitesinden aldığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. En güncel ve detay bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz (http://ookgm .meb. gov. tr/.

 

ÖZEL MUHTELİF KURS AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ m.5/2)

 

 

 • Form dilekçe (ek-1)
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise  amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 • Öğretim Programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde  program uygulayan kurumlar ile  bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için; bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve  tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili Bakanlıkların uygun görüşü
 • Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği, kira ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği veya aslı
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik  rapor

 

Güncellenme Tarihi Aralık 2016 dır.

Kaliteli bir okul hangi özellikleri taşımalıdır? Ankete katılmak ve eğitimde kalite için bir nebze destek olmak için 1 dk'nızı ayırmak için tıklayınız.

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Özel ders tadında uzmanından ücretsiz "Liseye hazırlık Fen Video Dersleri" Kanala ücretsiz abone olarak, videolardan anında haberdar olabilirsiniz

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Hakkında kokul

Doğduğundan beri hep okulda. 5 yıl anaokulu, 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl üniversite, 3,5 yıl yüksek lisans, 6 yıl doktora. Eğitim ile iç içe geçen 30 küsür yılı devirmiş. Eğitimde kalite için 2012 yılı Kasım ayından itibaren, boş zamanlarımda, elinden geldiğince kaliteliokullar.com'da veli ve öğrencilere kaliteli okul bulmada gönüllü yardımcı olmaya çalışan bir eğitimci. Veli, öğrenci ve öğretmenlerin okul memnuniyetlerini paylaştığı kaliteliokullar.com sitesinin kurucusu.

Buna da göz atınız

MEB 2023 EĞİTİM PLANINI AÇIKLIYOR

Eğitimde kalite artışına katkı için 1 dk ayırır mısınız? Anket-tıklayınız-(kaliteliokullar.com araştırma birimi)  Kaliteliokullar.com artık Youtube'de... …