Anasayfa / Kaliteye Dair / Matematik dersi merkezi ortak sınavda çıkacak konular
MATEMATİK DERSİ MSOS TARİHLERİ

Matematik dersi merkezi ortak sınavda çıkacak konular

Kaliteliokullar.com artık Youtube'de... En iyi okulları araştıran anket sonuçları ile ilgili videoları izlemek için tıklayınız.

Matematik dersi merkezi ortak sınavda çıkacak konular aşağıdaki tabloda verilmiştir. Matematik dersi MSOS Kasım son hafta ve Nisan son haftasında yapılacaktır. Peki ortak sınavda hangi konulardan soru çıkacak?

MSOS 1. dönemde konular dar kapsamlı iken 2. dönemki MSOS’larda konu daha geniş. Kitap bölünmeyeceği için 2. dönemki MSOS geniş kapsamlı olacaktır.

SÜRE

 ÖĞRENME ALANI  ALT ÖĞRENME ALANI  KAZANIMLAR
Ay Hafta D.Saati

EYLÜL

 

 

 

 

3

2 Geometri Örüntü ve Süslemeler  1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 
2  

Geometri

Dönüşüm Geometrisi  1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer. 

 

 

 

 

4

2 Geometri Dönüşüm Geometrisi 2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
2 Olasılıkve

İstatistik

Tablo ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

EKİM

 

 

 

 

 

1

2 Olasılıkve

İstatistik

Tablo ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
2 Sayılar Üslü Sayılar 1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

2

4 Sayılar Üslü Sayılar 2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

4

4 Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar 3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 

5

1  

  1. I.                    DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

3

Sayılar Köklü Sayılar  1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. 

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

KASIM

1 4 Sayılar Köklü Sayılar 3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

2

4 Sayılar Köklü Sayılar 4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

3

4 Sayılar Köklü Sayılar 5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

4

2   

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2 Olasılıkve

İstatistik

Olasılık Çeşitleri 1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

ARALIK

1

2 Olasılıkve

İstatistik

Olay çeşitleri 1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
2 Olasılıkve

İstatistik

Olay çeşitleri 2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar. 

2

4 Sayılar Gerçek sayılar 1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

3

4  

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri 1.Standart sapmayı hesaplar.2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur. 

4

4 Geometri Üçgenler  1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

OCAK

1

4 Geometri Üçgenler  3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

2

1

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3 Geometri Üçgenler 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

3

4 Geometri Üçgenler  7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

4

4 Geometri Üçgenler 9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

ŞUBAT

2

4 Geometri Üçgenlerde Ölçme 1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular. 

3

2 Geometri Üçgenlerde Ölçme 3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
2 Cebir Örüntüler ve İlişkiler 1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

4

4 Cebir Cebirsel İfadeler 1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.2. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 

MART

1

4 Cebir Cebirsel İfadeler 3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

2

4 Olasılıkve

İstatistik

Olası Durumları Belirleme 1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

3

4 Cebir Denklemler 1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 

4

3 Cebir Denklemler 3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
1   

  1. II.                  DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

NİSAN

1

3 Cebir Denklemler 1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
1 Cebir Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

2 Cebir Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
2 Geometri Geometrik Cisimler 1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3

4 Geometri Geometrik Cisimler 2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

4

4  

Geometri

Geometrik Cisimler  5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

5

2

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

(Merkezi ortak sınav yukarıdaki konuları kapsayacaktır)

2 Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları 1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur. 

MAYIS

1 4 Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları 2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur. 

2

4 Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları 4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3

4 Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri 1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

4

4 Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri 4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

HAZİRAN

1

1  

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3 Cebir Eşitsizlikler  1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

2

2 Cebir Eşitsizlikler 3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.
1 Geometri İzdüşüm 1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.
1 Geometri Dönüşüm Geometrisi 1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.

 

Kaliteli bir okul hangi özellikleri taşımalıdır? Ankete katılmak ve eğitimde kalite için bir nebze destek olmak için 1 dk'nızı ayırmak için tıklayınız.

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Özel ders tadında uzmanından ücretsiz "Liseye hazırlık Fen Video Dersleri" Kanala ücretsiz abone olarak, videolardan anında haberdar olabilirsiniz

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Hakkında kaliteliokul

Araştırmayı seven, doktora mezunu bir öğretmen. Satranç oynama ve balık tutma en büyük hobileri.

Buna da göz atınız

Sınav tarihleri seçim nedeniyle güncellendi, YKS ne zaman yapılacak?

Eğitimde kalite artışına katkı için 1 dk ayırır mısınız? Anket-tıklayınız-(kaliteliokullar.com araştırma birimi)  Kaliteliokullar.com artık Youtube'de... …

...BİR YORUM, BİNLERCE YARDIM...

Bir yorumunuz ile kaliteli okul arayan binlerce kişiye yardım edecek bilgiyi sunabilirsiniz.

*Amaç: Sitemizde yer alan araştırmalar ile veli ve öğrencilerin kaliteli eğitim veren okulları bulmalarını kolaylaştırmaktır. Sitemizde ziyaretçilerden gelen binlerce okul yorumu bulunmaktadır. En güncel okul bilgilerine ulaşmada sizlerin bilgi ve memnuniyet içeren yorumları çok önemlidir. Bu çerçevede siz değerli ziyaretçilerin, eğitiminden memnun kaldığı okullar hakkındaki yorumları, binlerce kişiye yardımcı olmaktadır. İl ve ilçelere göre kaliteli okullar ve okul önerileri için tıklayınız.

**Uyarı: Sitemizdeki okul yorumları ziyaretçilere ait olup, tüm sorumluluk yazan kişiye aittir. Olumlu ve olumsuz yorumlar belirli kurallar çerçevesinde objektif olarak onaylanmaktadır. Söz konusu kuralları sayfa sonundaki " Site kuralları " menüsünden okuyabilirsiniz. Okul yetkilileri, kurumları ile ilgili yorumlara cevap verebilir. Kurallar ile ilgili detaylar ve uygunsuz yorum şikayeti için tıklayınız. Sitemizde uyar ve kaldır prensibi geçerlidir. Şikayetlerinize 3 gün içinde dönüş yapılır. İletişim: kaliteliokullar@gmail.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.