forum-okul okul-siralama arastirma-yazilari populer-okullar anketler-kaliteliokullarcom okul-haberleri yorumlar-kaliteliokullar
Söz Sizde Popüler Liseler Araştırma Yazıları

İl-İl kaliteli okullar

Kalite anketleri

Okul Haberleri Okul Yorumları

Matematik dersi merkezi ortak sınavda çıkacak konular

3
Matematik dersi merkezi ortak sınavda çıkacak konular

Matematik dersi merkezi ortak sınavda çıkacak konular aşağıdaki tabloda verilmiştir. Matematik dersi MSOS Kasım son hafta ve Nisan son haftasında yapılacaktır. Peki ortak sınavda hangi konulardan soru çıkacak?

MSOS 1. dönemde konular dar kapsamlı iken 2. dönemki MSOS’larda konu daha geniş. Kitap bölünmeyeceği için 2. dönemki MSOS geniş kapsamlı olacaktır.

SÜRE

 ÖĞRENME ALANI  ALT ÖĞRENME ALANI  KAZANIMLAR
Ay Hafta D.Saati

EYLÜL

 

 

 

 

3

2 Geometri Örüntü ve Süslemeler  1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 
2  

Geometri

Dönüşüm Geometrisi  1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer. 

 

 

 

 

4

2 Geometri Dönüşüm Geometrisi 2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
2 Olasılıkve

İstatistik

Tablo ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

EKİM

 

 

 

 

 

1

2 Olasılıkve

İstatistik

Tablo ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
2 Sayılar Üslü Sayılar 1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

2

4 Sayılar Üslü Sayılar 2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

4

4 Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar 3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 

5

1  

  1. I.                    DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

3

Sayılar Köklü Sayılar  1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. 

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

KASIM

1 4 Sayılar Köklü Sayılar 3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

2

4 Sayılar Köklü Sayılar 4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

3

4 Sayılar Köklü Sayılar 5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

4

2   

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2 Olasılıkve

İstatistik

Olasılık Çeşitleri 1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

ARALIK

1

2 Olasılıkve

İstatistik

Olay çeşitleri 1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
2 Olasılıkve

İstatistik

Olay çeşitleri 2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar. 

2

4 Sayılar Gerçek sayılar 1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

3

4  

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri 1.Standart sapmayı hesaplar.2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur. 

4

4 Geometri Üçgenler  1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

OCAK

1

4 Geometri Üçgenler  3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

2

1

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3 Geometri Üçgenler 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

3

4 Geometri Üçgenler  7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

4

4 Geometri Üçgenler 9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

ŞUBAT

2

4 Geometri Üçgenlerde Ölçme 1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular. 

3

2 Geometri Üçgenlerde Ölçme 3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
2 Cebir Örüntüler ve İlişkiler 1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

4

4 Cebir Cebirsel İfadeler 1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.2. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 

MART

1

4 Cebir Cebirsel İfadeler 3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

2

4 Olasılıkve

İstatistik

Olası Durumları Belirleme 1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

3

4 Cebir Denklemler 1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 

4

3 Cebir Denklemler 3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
1   

  1. II.                  DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

NİSAN

1

3 Cebir Denklemler 1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
1 Cebir Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

2 Cebir Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
2 Geometri Geometrik Cisimler 1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3

4 Geometri Geometrik Cisimler 2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

4

4  

Geometri

Geometrik Cisimler  5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

5

2

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

(Merkezi ortak sınav yukarıdaki konuları kapsayacaktır)

2 Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları 1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur. 

MAYIS

1 4 Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları 2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur. 

2

4 Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları 4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3

4 Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri 1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

4

4 Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri 4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

HAZİRAN

1

1  

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3 Cebir Eşitsizlikler  1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

2

2 Cebir Eşitsizlikler 3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.
1 Geometri İzdüşüm 1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.
1 Geometri Dönüşüm Geometrisi 1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Okulu/yazıyı genel olarak puanlayınız
Rating: 2.5/5 (2 Oy kullanıldı cast)
Matematik dersi merkezi ortak sınavda çıkacak konular, 2.5 out of 5 based on 2 ratings

FORUM sayfamıza göz attınız mı?

 FORUM sayfasında konu açmak, bilgi ve fikir paylaşımında bulunmak için tıklayınız.

YORUM BÖLÜMÜ

 Okul yorumu, okul önerisi, soru-cevap yazabilirsiniz. Yorum yazmak için üye olma şartı yoktur.
 Okul arayanlara yardımcı olmak ister misiniz?
 Okulun artı yönlerini bildiren ve öneriler içeren yorumlar, okul arayanlara çok faydalı olmaktadır.
 Memnun kaldığınız okul var mı?
 Memnun kaldığınız okulların artı yönlerini bizimle paylaşarak, okul arayanlara yardımcı olmak ister misiniz? Okul önermek için tıklayınız.
 Hatırlatma:
 Okul yorumlarına kurum yetkilileri de cevap verebilir.
 Yorum yazanların kabul ettikleri site kuralları için tıklayınız.

Bu sayfada henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yazan sen olabilirsin. Aşağıdan üye olmadan yorum yazabilirsin!

YORUM YAZ

Üye olmadan sadece isim kısmını doldurarak ve basit matematik işlemini yaparak yorum yazabilirsiniz.
Yorumlarınız onaylandıktan sonra görünecektir. Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederiz.

Buradan yazınız


dokuz + = onbeş

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Son Haberler

Yukarı Çık Sitemizde yer alan okul bilgileri, okulların resmi web sayfalarından alınmaktadır.En güncel bilgileri, okulların resmi sayfalarından ya da okullara telefon ederek alabilirsiniz.