Anasayfa / Devlet Üniversiteleri / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih danışmanlığı, okul araştırmaları ve eğitime dair haberleri video forum tadında sunan kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

 

Üniversite türü

 Devlet

Bulunduğu il

 Ankara

Kuruluş yılı

1956

Web sitesi

http://www.metu.edu.tr/tr

 

Üniversite tarihçesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin “Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “Kuruluş Kanunu” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay’da Müdafaa Caddesi’nde Emekli Sandığı’na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır.

İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ’de 40 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 159 lisansüstü program yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli’de çalışmalarını yürütmektedir.

ODTÜ’de öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 750öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 400 öğretim görevlisi, 1,400 araştırma görevlisi, 23,000‘den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 95.000‘in üzerindedir.

Kuruluşundan bu yana ODTÜ’de görev yapan Rektörler:

İsim ve Soyad Görev Süreleri
1 Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU 17.08.1960-08.02.1961
2 Prof. Dr. Seha MERAY 23.02.1961-05.08.1961
3 Kemal KURDAŞ 20.11.1961-30.11.1969
4 Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ 11.09.1970-09.03.1971
5 Em.Gen. Şefik ERENSÜ 04.06.1971-23.03.1972
6 Prof. Dr. İsmet ORDEMİR 01.04.1972-01.04.1974
7 Prof. Dr. Tarık SOMER 01.04.1974-04.04.1976
8 Prof. Dr. Ilgaz ALYANAK 05.04.1976-12.02.1977
9 Prof. Dr. Hasan TAN 14.02.1977-05.10.1977
10 Prof. Dr. Nuri SARYAL 05.10.1977-25.06.1979
11 Prof. Dr. Mehmet KICIMAN 25.06.1979-31.07.1982
12 Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL 01.08.1982-31.07.1987
13 Prof. Dr. Ömer SAATÇIOĞLU 01.08.1987-19.08.1992
14 Prof. Dr. Suha SEVÜK 20.08.1992-06.08.2000
15 Prof. Dr. Ural AKBULUT 07.08.2000-05.08.2008
16 Prof. Dr. Ahmet ACAR 06.08.2008-Halen devam etmektedir.

Vizyon-misyon

ODTÜ’NÜN MİSYONU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

TEMEL İLKELER

1. Bilimsel Yaklaşım
Bir üniversitenin bilimsel misyonunun, var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olduğunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

2. Akademik Özgürlük
Bilginin nasıl ve kime, kim tarafından öğretileceğinin salt akademik gerekçelerle belirlenmesi hakkını yaşamsal görür. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde karşı çıkar. Dürüst sorgulamayı ve yasal protestoyu hak kabul eder. Bu haklarını kullananların yasalar tarafından korunduğu toplum içinde sesini duyurur.

3. Disiplinlerarası Yaklaşım
Disiplinlerarası eğitim ve araştırmayı özendirir. Öğretim üyelerinin bağlı bulundukları akademik birimleri dışında çeşitli merkez ve enstitüler altında öbekleşerek tanımlanan eğitim programları ve araştırma projelerinde ortak çalışmalar yapmasını sağlar.

4. Yaşam Boyu Eğitim
Kendi bünyesi içindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların sürekli gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Ülkemiz insan kaynağının ODTÜ birikim ve kültüründen daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla etkili eğitim modelleri geliştirip uygulayarak örnek oluşturur.

5. Nitelikli İnsan Yetiştirme
Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını ODTÜ’de kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir. Ülkemizin en kritik insan kaynağı gereksinimlerinden biri olan bilim adamlığını özendirir.

6. Öğrenciye Destek
Öğrencilerinin maddi zorluklar nedeniyle yüksek öğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir.

7. Toplumla İletişim
İşlevlerini, toplumun her kesimine yararlı olmak için ve çevresi ile yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplulukların sorunlarıyla yakından ilgilenir. Bu sorunlara çözümler üreterek kamuoyuna yayar. Bilimsel, kültürel ve sosyal konularda etkileşim sağlamada öncü rol oynar.

8. Katılımcı Yönetim
Hızlı değişim ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, bölümlerini ve yöneticilerini gelecekle ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye, bu stratejilerini hayata geçirmede sürekli ölçme ve değerlendirmeye teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser. Öncelikle insana saygı duyan, hoşgörülü anlayışı esas alır.

Öğrenim Dili
ODTÜ’de öğrenim dili İngilizce‘dir.
Öğrenciler
2011-2012 akademik yılında yaklaşık 4,800‘ü yüksek lisans, 2,900‘ü doktora öğrencisi olmak üzere 24,500‘ü aşkın öğrencinin kaydı yapılmıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde otuz beşi yüksek lisans pogramlarına kaydolmuştur.

Her yıl, 85 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 1,700‘den fazla öğrenci ODTÜ’ye devam etmektedir.

Bir çok ülkeden lisans ve yüksek lisans öğrencileri “Özel Öğrenci” veya “Değişim Öğrencisi” olarak bir yarıyıl veya bir yıl boyunca ODTÜ’de öğrenim görmektedir. ODTÜ, halihazırda pek çok yabancı üniversite ile Öğrenci Değişim Programı faaliyetleri yürütmektedir.

Akademik birimler

 ODTÜ’de 3’ü uluslararası ortak program olmak üzere 40 lisans programının yürütüldüğü 5 Fakülte100 yüksek lisans ve 66 doktora programının yürütüldüğü 5 Enstitü, İngilizce eğitimi veren Yabancı Diller Yüksek Okulu faaliyet göstermektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na bağlı 14 lisans programı ve 2 yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Bölümlerin taban ve tavan puanları

 http://kaliteliokullar.com/kokul/odtu-2012-2013-yili-taban-ve-tavan-puanlari/

Başarıları

 Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer almaktadır. Tıklayınız.

Kalite belgeleri

 –

Kalite değerlendirme anketi

 –

Kampüs imkanları

 

Spor tesisleri

 

Sportif etkinlikler Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Spor Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Tel : 0 312 210 21 96 [Büyük Spor Salonu Sekreterlik] 0 312 210 21 98 [Büyük Spor Salonu Danışma] 0 312 210 21 93 [Tenis Kortları] 0 312 210 21 94 [Baraka Spor Salonu Danışma – Halı Saha] 0 312 210 27 36 [Kapalı – Açık Havuz] 0 312 210 78 50 [Spor Merkezi]
Faks : 0 312 210 79 81
URL : http://www.spormd.metu.edu.tr
E-posta : sksdb@metu.edu.tr [Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı] spormd@metu.edu.tr [Spor Müdürlüğü] hm@metu.edu.tr [Havuz Müdürlüğü]

Çeşitli spor tesislerinin bulunduğu üniversitemizde öğrenci ve personelimiz birçok branşta etkinliklere katılabilir. Akademik takvimin başlaması ile birlikte çeşitli branşlarda spor kursları ve turnuvaları düzenlenir. Ayrıca üniversiteler arası spor yarışmalarında bay ve bayan takımlarımız üniversitemizi temsil etmektedirler. Öğrencilerimiz her yıl yapılan seçmelere katılarak diledikleri spor takımlarına katılma olanakları bulunmaktadır.

Akademik yıl süresince spor salonları 9.00-22.30 saatleri arasında, öğrenci veya öğrenci gruplarına açıktır, ancak spor alanları genellikle akşamları ve hafta sonları belirli saatlerde spor takımları için antrenman amacıyla ayrılır. Tenis ve futbol gibi sporlar için günlük saha rezervasyonları yapılmaktadır. Spor Merkezi ise 08:00-17:00, cumartesi günleri 14:30-20:45, pazar günleri de 12:00-15:30 saatleri arasında öğrencilerimizin kullanımına açıktır.

Spor Yapılabilecek Mekanlar:
 • Açık Havuz
 • Kapalı Yüzme Havuzu (Olimpik)
 • Kapalı Spor Salonu (3 adet)
 • Çim Futbol Stadyumu (13.000 kişilik tribün ve 6 kulvarlı pist)
 • Değişik büyüklüklerde futbol sahaları (7 adet)
 • Tenis Kortları (15 açık – 2 kapalı) Büyük Spor Salonu arkasında ve stadyum önünde bulunan tenis kortları günlük isim yazdırılarak kullanılmaktadır.
 • Açık basketbol sahaları
 • Açık voleybol sahaları
 • Masa tenisi masaları (Büyük Spor Salonu ve çeşitli bölümlerde)
 • Yalıncak (6 km) ve Çamlık (2 km) koşu parkurları
 • Kriket Sahası
 • Amerikan Futbol Sahası
 • Güç Geliştirme Salonu
 • Cimnastik Salonu
 • Spor Merkezi (fitness alanı, bilgisayarlı bisiklet ve koşu bantları, squash kortları, spor salonu, sauna, jakuzi-buhar odası, şok duş alanı, vitamin kafe)
  Sauna, jakuzi-buhar odası rezervasyonları hergün 12:00-15:00 ve 18:00 saatlerinde yapılmaktadır. Rezervasyonlar ödeme yapıldıktan sonra kesinleşmektedir. Masaj seansları; hergün rezervasyon yapılmaktadır. Squash rezervasyonu; Haftalık ve günlük yapılmaktadır. (210 7850)
 • Halı Futbol Sahası (3 adet)
  Aylık abone olarak veya günlük rezervasyon yapılarak kullanılmaktadır. (210 2194)
Kapalı Yüzme Havuzunun Seansları (Pazartesi hariç her gün):

Kapalı yüzme havuzunda (09:00-20:45 saatleri arasında) her seans 75 dakikadır ve seans sonlarında 15 dakikalık aralar bulunmaktadır.

Sauna Seansları (Pazartesi hariç her gün):

Yüzme havuzu sauna bölümüne aynı gün içinde saat 10:00’a kadar rezervasyon yapılabilir.

 

Açık Yüzme Havuzunun Seansları:
Haftaiçi: (Pazartesi hariç)
09:00 – 12:00 (Tüm kategoriler)
12:30 – 13:30 (Personel)
14:00 – 16:30 (Tüm kategoriler)
17:00 – 20:00 (Personel ve ailesi, mezun ve ailesi)
Haftasonu:
09:00 – 12:00 (Tüm kategoriler)
12:30 – 15:30 (Tüm kategoriler)
16:00 – 20:00 (Personel ve ailesi, mezun ve ailesi)
Spor Toplulukları ve Takımları:

Mevcut spor topluluk ve takımlarının listesine ve web sitelerine ulaşmak için Öğrenci Toplulukları sayfasını ziyaret ediniz.

 

Eymir Gölü
ODTÜ arazisinin içerisinde bulunan Eymir Gölü, ana kampusdan 20 km. uzaklıktadır. Göl ve çevresi, ODTÜ öğrencilerinin kürek, balık avlama, piknik yapma gibi etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Göl ve çevresinde ayrıca yemek yenilebilecek yerler de vardır.

Sağlık imkanları

 

Yurt imkanları

 

Yurtlar
Yurtlar Müdürlüğü
Adres:
2. Yurt Binası Giriş Katı
Tel :
0 312 210 27 40
0 312 210 27 39
Faks :
0 312 210 79 80
E-Posta :
ymmetu.edu.tr
URL :
http://yurtlar.metu.edu.tr/
Genel Bilgiler
ODTÜ kampusu içinde toplam 18 adet yurt binası mevcuttur. Bu yurtlardan; 2,4,6,8,9 ve İsa Demiray öğrenci yurtlarında ve Refika Aksoy yurdunun bir bloğunda erkek; 1,3,5,7 ve Faika Demiray ögrenci yurtlarında ve Refika Aksoy yurdunun bir bloğunda kız ögrenciler kalmaktadır. Ayrıca Osman Yazıcı ve ODTÜ Konukevi kız ögrencilere, Faik Hızıroğlu konukevi de erkek ögrencilerimize hizmet vermektedir. Üniversitemiz Vakfı’nın (EBİ) işlettiği 2 adet yurtta ise kız ve erkek öğrenciler kalmaktadır.
2 nolu yurdumuzda odalar 2 kişilik, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu yurtlarımız ile İsa Demiray, Faika Demiray ve Refika Aksoy öğrenci yurtlarında odalar 4 kişiliktir. Bunların dışında daha konforlu döşenmis Osman Yazıcı Kız Konukevi, ODTU Konukevi ve EBİ Öğrenci Konukevlerinde 1,2,3,4 kişilik odalar mevcuttur.
Yurtlarda Sağlanan Olanaklar

Yurtlar odalarında internet bağlantısı ve öğrencilerin yararlanacağı 24 saat açık internete bağlı bilgisayar laboratuvarları yer almaktadır. Ayrıca Konukevi, O.Yazıcı, Faik Hızıroğlu Konukevi, İsa Demiray ve Faika Demiray ve Refika Aksoy Yurt odalarında internet ve telefon bağlantısı bulunmaktadır. Yurtlarda çalışma salonu ve mimarlık öğrencileri için çizim salonu vardır. Her yurtta kantin, TV salonu ve öğrencilerin kendi yemeklerini yapabildikleri modern mutfaklar bulunmaktadır. Bunların dışında çay ve kahve ihtiyaçları için 24 saat hizmet veren sıcak su, bisküvi ve cola makineleri vardır.

Yurtlarda yeterli sayıda otomatik çamaşır ve kurutma makineleri ile ütü masası ve ütüler bulunmaktadır. Öğrencilerin kullandığı yatak takımları 2 haftada bir değiştirilmektedir. Yurtlarda 24 saat sıcak su vardır.

Yurtlarda 3’er adet kartlı telefon ile her katta öğrencilerin dışarıdan arandıklarında konuşabilecekleri 3 adet santral bağlantılı telefon kabinleri bulunmaktadır. Konukevi, Osman Yazıcı, İsa Demiray, Faika Demiray, Refika Aksoy ve EBİ Konukevi yurt odalarında telefon bağlantısı vardır.

Yurtların bulunduğu bölgede, öğrencilerin yararlanabileceği her türlü spor alanları, kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol, basketbol sahaları ve tenis kortları bulunmaktadır.

Kampus içerisinde, öğrencilerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş merkezi ve banka şubeleri bulunmaktadır.

Güncel yurt ücretleri ile ilgili bilgi almak için lütfen bu sayfayı ziyaret ediniz.

Ulaşım

Yurtlarla şehir merkezi arasında ulaşım, 07:00-24:00 saatleri arasında dolmuş ve belediye otobüsleri ile yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin derslerine zamanında gidebilmeleri için belli saatlerde yurtlardan bölümlere ring servisleri yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

Yurtlar bölgesinde 24 saat hizmet veren Sağlık ve Rehberlik Merkezi mevcuttur.

Yurtlara Başvuru

Yurtlara, ailesi Ankara dışında ikamet eden öğrenciler başvurabilir. Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler, yurtlarımızda kalmak istedikleri takdirde, başvuru için üniversite kayıtları sırasında kayıt yerinde WEB adresinden ODTÜ Öğrenci Özlük Bilgi Formu’nun yurtlarla ilgili bölümlerini doldurup işlemi sonlandırmaları gerekmektedir.

Kayıtlar sırasında başvuruda bulunmayan öğrenciler ise derslerin başlamasından iki hafta sonrasına kadar Yurtlar Müdürlüğü’ne (2.Yurt binasında) başvuru yapabilirler. Bu tarihten sonrada başvurular alınır, ancak bu başvurulardan “geç başvuru puanı” düşülür.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yurt başvurusunda bulunan her öğrencinin ailesinin ekonomik ve sosyal durumu mahalli idareler aracılığı ile araştırılmaktadır. Alınan sonuçlar ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınarak, Yurtlar Yönetim Kurulu’nca saptanan ve Rektörlük Makamı’nca onaylanan ölçütlere göre değerlendirilip puanlama yapılmaktadır. Başvuru sonuçları, 2. Yurt binasında bulunan Yurtlar Müdürlüğü ilan panolarında ilan edilir. Puanını öğrenen öğrenci, yurda ne zaman kayıt yaptıracağını kesin kayıt duyurusu tablosundan her hafta Pazartesi günü öğrenebilir.Ayrıca, başarılı öğrencilerden, yerleştirmedeki puanları dikkate alınarak, Türkiye genelinde sıralamaya giren ve ODTÜ’yü kazanan üstün başarılı öğrencilerden LYS-MF puan sıralamasının herhangi birinde ilk 4000’e, LYS-TM puan sıralamasının herhangi birinde ilk 500’e, LYS-TS puan sıralamasının herhangi birinde ilk 300’e, LYS-Yabancı Dil puan sıralamasının herhangi birinde ilk 100’e girenler yurtlara sıralamasız yerleştirilmektedirler.

Yurt Kayıtlarının Yapılması
Yurt kayıtlarına yüksek puan alan öğrencilerden başlanarak yerleştirme yapılır. Boşalan yerlere puan düşülerek son başvuru tarihine kadar öğrenci alınır. Başvurulan ders yılında yurda yerleştirilemeyen öğrenci yeniden başvuruda bulunmalıdır. Öğrenci, puanı yurda alınmaya uygun ve kayıt için ODTÜ Yurtlar Başvuru Fişi’nde istenilen gerekli belgeleri tamamlamışsa Yurtlar Müdürlüğü, Kayıt Bürosu’na müracaat ederek kayıt yaptırabilir. Kayıt Bürosu’ndaki işlemlerini bitirdikten sonra evraklarını alarak kalacağı yurda en geç saat 16.00’ya kadar başvurup, yerleştirme işlemlerini tamamlar.
Sırasını Geçiren Öğrencilerin Durumları

Kesin kayıt duyurusunda belirlenen puanlara göre yurtlara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci, duyuruda belirtilen süre içinde kaydını yaptırmadığı takdirde, sırasını geçirmiş olur ve listedeki puanı ile kayıt hakkını kaybeder. Bu durumda olan öğrencilerin başvurularından geç başvuru puanı düşülüp yeni puana gore yurtlara yerleştirilmesi yapılır.

Puan Sırası Gelmeyen Öğrencilerin Durumları
Ders yılı içerisinde yurt başvurusunda bulunup puan sırası gelmeyen ya da puan sırası geldiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Puan sırası gelmeyen öğrencilere ek puan verilmektedir.
Yurtta Kalma Süresi
Yurtta kalma süresi normal eğitim süresi ve bu süreye ilave olarak 1 yıldır.
Yurda Giriş Kalma Süresi
Hazırlık:
1.sınıf:
2.sınıf:
3.sınıf:
4.sınıf:
5+1=6
4+1=5
3+1=4
2+1=3
1+1=2
Not: Yurtta kalma süresi dolan öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.
Yurtlarda Uygulanan Kurallar
ODTÜ öğrenci yurtları, yurtlar yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yönetilir, işletilir ve denetlenir. Yurtlar yönetmeliği her yurdun ilan panosunda öğrencilerimizin bilgilenmesi için asılmıştır. Öğrencilerin ilgili yönetmeliği okumaları önerilir. Ayrıca öğrenci yurda kaydedilirken kendisine uyması gereken kuralları içeren bilgiler yazılı olarak verilir.
 • İzin Süreleri
Her öğrencinin bir dönem içinde, hafta sonları, bayram ve resmi tatil günleri hariç 20 gün izin kullanma hakkı vardır. İzin kullanacak öğrenci yurt danışmasında bulunan izin dosyasını doldurmalıdır. Ancak 18 yaşından küçük öğrencilerin evci iznine çıkabilmeleri için velilerinin yazılı izni olmalıdır. İlgili form Yurt Müdürlükleri’nden temin edilebilir.
 • Yurtlara Giriş Çıkış Saatleri
Yurtlarda kalan öğrencilerin en geç 23.30’da kampusda olmaları gerekir. Yurtlara son giriş saati 24.00’dır.
 • Tatil Dönemlerinde Yurtlarda Kalabilme
Tatil dönemlerinde eğitim programları devam eden (yaz okulu, proje, staj vb.) öğrenciler kalış nedenlerini belgelemek koşulu ile yurtlarda kalabilirler.
 • Yurt Adres ve Telefon Numaraları
Öğrencinin yurt adresini kullanırken yurt, oda ve yatak numarasını belirtmesi gerekir.
Telefonlar
1. Yurt :
2. Yurt :
3. Yurt :
4. Yurt :
5. Yurt :
6. Yurt :
7. Yurt :
8. Yurt :
9. Yurt :
210 62 50 – 210 62 51 – 210 62 52
210 62 53 – 210 62 54 – 210 62 55
210 62 56 – 210 62 57 – 210 62 58
210 62 59 – 210 62 60 – 210 62 61
210 62 62 – 210 62 63 – 210 62 64
210 62 65 – 210 62 66 – 210 62 67
210 62 68 – 210 62 69 – 210 62 70
210 62 71 – 210 62 72 – 210 62 73
210 62 74 – 210 62 75 – 210 62 76
Osman Yazıcı Kız Konukevi : 210 62 77 – 210 62 78 – 210 62 79
Faik Hızıroğlu Erkek Konukevi : 210 62 83 – 210 62 84 – 210 62 85
ODTÜ Konukevi : 210 62 80 – 210 62 81 – 210 62 82
ODTÜKENT Konukevi: 210 65 02 – 210 65 03
EBİ Konukevi : 210 14 00 – 210 38 86
Mustafa Parlar Öğrenci Konukevi : 210 15 91
İsa Demiray Öğrenci Yurdu : 210 62 86 – 210 62 87 – 210 62 88
Faika Demiray Öğrenci Yurdu : 210 62 89 – 210 62 90 – 210 62 91
Refika Aksoy Öğrenci Yurdu : 210 62 92 – 210 62 93 – 210 62 94
Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı birimler

Üniversitemizde Sosyal Tesisler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren birimlerimiz aşağıda listelenmiştir.

 • ODTÜ Misafirhanesi
 • Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi
 • Uludağ ve Elmadağ Tesisleri
 • Misafirhane Konutları
 • Lojmanlar

Bu birimler hakkında http://stm.metu.edu.tr/ adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sosyal Tesisler Müdürlüğü
Tel:
0 312 210 28 90
0 312 210 28 91
0 312 210 28 92
Faks:
Rezervasyon Faks:
0 312 210 28 93
0 312 210 11 05 [ODTÜ Genel Sekreterliği]

 

Diğer imkanları

 

ODTÜ Yerleşkesinde, öğrenciler için uygun alışveriş olanakları bulunmaktadır. Yerleşkede, Çarşı Sitesi’nde bulunan Şok Market’ten ve Alışveriş Merkezi’nden çeşitli gereksinimler karşılanabilir. Alışveriş Merkezi’nde eczane, fotoğrafçı, kırtasiye, bilardo salonu, butik, kitabevi ile yemek yenebilecek yerler bulunmaktadır. Çarşı Sitesi’nde ayrıca terzi, ayakkabı tamircisi ile kuaför ve berber de bulunmaktadır. Kafeteryanın girişinde bulunan gazete bayisinden, 3. Yurt ve önündeki büfeden ve Çarşı Merkezi’ndeki gazete standından İngilizce ve Türkçe gazete ve dergileri satın almak mümkündür.
Şehir Merkezinde:
Ankara’ya yeni gelen öğrenciler için şehirdeki alışveriş merkezlerinin bir listesi hazırlanmıştır. Listeye alınmış olan çarşı ve mağazalar, öğrencilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için uygun olanlar arasından seçilmiştir.
Şehirdeki Pasajlar ve Bazı Büyük Mağazalar:
 • Armada (Söğütözü)
 • Kentpark (A-1 Kapısı Karşısı)
 • Cepa  (A-1 Kapısı Karşısı)
 • Atakule (Çankaya)
 • Beğendik Çarşısı (Kocatepe)
 • Gima (Kızılay, Bahçelievler, Küçükesat, A. Ayrancı, Söğütözü, Yüzüncü Yıl)
 • Gümüşsoy Pasajı (Kavaklıdere)
 • Karum (Kavaklıdere)
 • Kocabeyoğlu Pasajı (Kızılay)
 • Koray (Kızılay, Kavaklıdere)
 • Kuğulu Pasajı (Kavaklıdere)
 • Migros (Akköprü, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Ayrancı, Balgat)
 • Moda Çarşısı (Kızılay)
 • Onur Çarşısı (Kızılay)
 • Soysal Pasajı (Kızılay)
 • Yeni Karamürsel (Kızılay)
 • Yeni Konak (Bakanlıklar)
 • Yüzüncü Yıl Çarşısı (Ulus)
 • Zafer Çarşısı (Kızılay)

* Yüzüncü Yıl bölgesinde yararlanabileceğiniz marketlerden bazıları: Altunbilekler, Çağdaş, Kiler, Makromarket, Peynirci, Migros

Kitabevleri:
 • Arkadaş Kitabevi (Kentpark AVM ,ODTÜ Çarşı)
 • Bilgi Kitabevi (Kızılay)
 • Bilim ve Sanat Kitabevi (Kızılay)
 • Dost Kitabevi (Kızılay, Kavaklıdere)
 • D&R Kitabevi (Cepa AVM)
 • İmge Kitabevi (Kızılay)
 • Remzi Kitabevi (Kızılay, Armada)
Yerleşke İçindeki Yararlı Bazı Telefon Numaraları:
ODTU KENT Market : 210 8700
Berber – Terzi – Ayakkabıcı : 210 2772
Şok Market : 210 8601
Kuaför : 210 2730
Çarsi Yönetimi : 210 3887
Hatice Abla Kuruyemiş : 210 1484
Taflan Bilardo Salonu : 210 1415
Arkadaş Adaş Kitabevi : 210 8609
210 1470
Campus Kırtasiye : 210 1510
Teknoart Fotokopi : 210 1446
210 1390
Axi Clup : 210 1865
Çetinkaya Giyim : 210 1472
Kappa Giyim : 210 1480-81
Naz İç Giyim : 210 1881
Spor Dünyası : 210 1540
Ortadoğu Eczanesi : 210 1891
Özge Eczanesi : 210 8606
210 1464
210 1483
Özge Optik : 210 1483
Özgün Fotoğraf : 210 8611
210 1140
Uğur Böceği Parfümeri : 210 1706
Fide İletişim : 210 1770-71
Kİ İletişim : 210 1313
210 1717
UPS : 210 1308 – 210 3883
Dereagzi Fotokopi : 210 1095

Sanal Tur

 

Fotoğraf galerisi

 

 

Mezun dernekleri

Ulaşım

 

Şehir Merkezi’ne 7 km. uzaklıktaki ODTÜ Yerleşkesinin ana giriş kapısı A1 ve A2 Eskişehir Karayolu üzerindedir. Ayrıca, 100. Yıl tarafında bulunan A4 ve Bilkent yolu üzerinde A7 kapılarından giriş çıkış yapılabilmektedir. ODTÜ yerleşkesine EGO ve özel halk otobüsleri, dolmuş ve taksilerle ulaşmak mümkündür. Bunlardan en uygun ve hizmet alanı en geniş olanı EGO otobüsleridir. Yerleşke ile şehir merkezindeki çeşitli semtler arasında çalışan otobüslerin program ve güzergahlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Yerleşke içi ve yerleşke’den şehir merkezine taksi ulaşımı da 284 60 60 nolu telefonlarla mümkündür.

Taşıt İşletme Müdürlüğü
Tel : 0 312 210 29 09 – 29 10
Faks : 0 312 210 12 36
Web : http://tim.metu.edu.tr
E-Posta : tiatmmetu.edu.tr
Trafik Kuralları ve Uygulanan Yaptırımlar
 • Yerleşke içerisinde 27.10.1996 tarih ve 4199 sayılı kanunla yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanunu” ile belirlenmiş trafik kuralları geçerli olmakla birlikte, ulaşımda özel araçlarını kullananların trafik düzeni ile sürücü ve yayaların güvenliği açısından aşağıda belirtilen idari önlemler ve kurallara uymaları gerekmektedir. Uymayanlar hakkında cezai işlemler yapılır tekrarında ise taşıt pulu iptal edilir.
 • ODTÜ girişlerinde kapılarda durulur ve aracın taşıt pulunun görevliler tarafından görülmesi sağlandıktan sonra giriş yapılabilir. İç Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen taşıt pullarının ön cama yapıştırılması zorunludur. ODTÜ taşıt pulu olmayan araçlar, giriş kapılarından misafir kartı alarak giriş yapabilirler.
 • Araçlar, üzerindeki taşıt pulu rengi ile uyumlu park yerlerine park edilebilir. Renk kodu işareti “P” altındaki levhada bulunan renklerle belirtilmektedir.
 • Akademik ve idari personel ve öğrenciler için ayrı ayrı park yerleri belirlenmiş olup, kısa süreli de olsa araç sahipleri kendilerine ait olmayan yerlere park edemezler.
 • Tüm anayol kaldırımlarına ve kenarlarına park edilemez.
 • Trafik işaret levhalarına, kasis ve bariyerlere, görevlilerin ikazlarına uyulması zorunludur.
 • Kişinin statüsüne göre verilen taşıt pulunu başka bir araç ve kişiler kullanamaz. İhlalinde taşıt pulu iptal edilir ve kişiye başka pul verilmez.
 • Motosiklet sürücüleri de taşıt pulu almak ve kask takmak zorundadır.
 • Hareket halindeki kural ihlallerinin (hız, hatalı sollama, ters yön, hatalı “U” dönüşü vb.) tespitinde Trafik Amirliği’nce işlem yapılır ve tekrarında araç yerleşkeye alınmaz.
 • Yerleşkede azami hız 50 km/saat, yayaların yoğun olduğu yerlerde 30km/saattir.
 • Yayalara öncelik tanınması, emniyet kemerlerinin sürekli takılması herkesin güvenliği için gereklidir.
 • Uydu park yeri taşıt pulu olan öğrenciler yalnızca Kültür Sitesi ve Yurtlar park yerini kullanabilirler. Yerel taşıt pulu (sarı pul) sahibi araçlar uydu park yerini kullanabilirler.
 • Yurtlarda kalan öğrencilere yerel taşıt pulu verilmez.

Harita

 

 
Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: ODTÜ Kampüsü

Anketler

 

Üniversite ile ilgili yorum yapmak ister misiniz?

 

Aşağıda yer alan YORUM YAZ kısmından sadece isim kısmını doldurarak yorum yapabilirsiniz.

Üniversite türü

 Devlet

Bulunduğu il

 Ankara

Kuruluş yılı

1956

Web sitesi

http://www.metu.edu.tr/tr

 

Üniversite tarihçesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin “Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “Kuruluş Kanunu” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay’da Müdafaa Caddesi’nde Emekli Sandığı’na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır.

İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ’de 40 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 159 lisansüstü program yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli’de çalışmalarını yürütmektedir.

ODTÜ’de öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 750öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 400 öğretim görevlisi, 1,400 araştırma görevlisi, 23,000‘den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 95.000‘in üzerindedir.

Kuruluşundan bu yana ODTÜ’de görev yapan Rektörler:

İsim ve Soyad Görev Süreleri
1 Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU 17.08.1960-08.02.1961
2 Prof. Dr. Seha MERAY 23.02.1961-05.08.1961
3 Kemal KURDAŞ 20.11.1961-30.11.1969
4 Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ 11.09.1970-09.03.1971
5 Em.Gen. Şefik ERENSÜ 04.06.1971-23.03.1972
6 Prof. Dr. İsmet ORDEMİR 01.04.1972-01.04.1974
7 Prof. Dr. Tarık SOMER 01.04.1974-04.04.1976
8 Prof. Dr. Ilgaz ALYANAK 05.04.1976-12.02.1977
9 Prof. Dr. Hasan TAN 14.02.1977-05.10.1977
10 Prof. Dr. Nuri SARYAL 05.10.1977-25.06.1979
11 Prof. Dr. Mehmet KICIMAN 25.06.1979-31.07.1982
12 Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL 01.08.1982-31.07.1987
13 Prof. Dr. Ömer SAATÇIOĞLU 01.08.1987-19.08.1992
14 Prof. Dr. Suha SEVÜK 20.08.1992-06.08.2000
15 Prof. Dr. Ural AKBULUT 07.08.2000-05.08.2008
16 Prof. Dr. Ahmet ACAR 06.08.2008-Halen devam etmektedir.

Vizyon-misyon

ODTÜ’NÜN MİSYONU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

TEMEL İLKELER

1. Bilimsel Yaklaşım
Bir üniversitenin bilimsel misyonunun, var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olduğunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

2. Akademik Özgürlük
Bilginin nasıl ve kime, kim tarafından öğretileceğinin salt akademik gerekçelerle belirlenmesi hakkını yaşamsal görür. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde karşı çıkar. Dürüst sorgulamayı ve yasal protestoyu hak kabul eder. Bu haklarını kullananların yasalar tarafından korunduğu toplum içinde sesini duyurur.

3. Disiplinlerarası Yaklaşım
Disiplinlerarası eğitim ve araştırmayı özendirir. Öğretim üyelerinin bağlı bulundukları akademik birimleri dışında çeşitli merkez ve enstitüler altında öbekleşerek tanımlanan eğitim programları ve araştırma projelerinde ortak çalışmalar yapmasını sağlar.

4. Yaşam Boyu Eğitim
Kendi bünyesi içindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların sürekli gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Ülkemiz insan kaynağının ODTÜ birikim ve kültüründen daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla etkili eğitim modelleri geliştirip uygulayarak örnek oluşturur.

5. Nitelikli İnsan Yetiştirme
Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını ODTÜ’de kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir. Ülkemizin en kritik insan kaynağı gereksinimlerinden biri olan bilim adamlığını özendirir.

6. Öğrenciye Destek
Öğrencilerinin maddi zorluklar nedeniyle yüksek öğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir.

7. Toplumla İletişim
İşlevlerini, toplumun her kesimine yararlı olmak için ve çevresi ile yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplulukların sorunlarıyla yakından ilgilenir. Bu sorunlara çözümler üreterek kamuoyuna yayar. Bilimsel, kültürel ve sosyal konularda etkileşim sağlamada öncü rol oynar.

8. Katılımcı Yönetim
Hızlı değişim ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, bölümlerini ve yöneticilerini gelecekle ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye, bu stratejilerini hayata geçirmede sürekli ölçme ve değerlendirmeye teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser. Öncelikle insana saygı duyan, hoşgörülü anlayışı esas alır.

Öğrenim Dili
ODTÜ’de öğrenim dili İngilizce‘dir.
Öğrenciler
2011-2012 akademik yılında yaklaşık 4,800‘ü yüksek lisans, 2,900‘ü doktora öğrencisi olmak üzere 24,500‘ü aşkın öğrencinin kaydı yapılmıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde otuz beşi yüksek lisans pogramlarına kaydolmuştur.

Her yıl, 85 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 1,700‘den fazla öğrenci ODTÜ’ye devam etmektedir.

Bir çok ülkeden lisans ve yüksek lisans öğrencileri “Özel Öğrenci” veya “Değişim Öğrencisi” olarak bir yarıyıl veya bir yıl boyunca ODTÜ’de öğrenim görmektedir. ODTÜ, halihazırda pek çok yabancı üniversite ile Öğrenci Değişim Programı faaliyetleri yürütmektedir.

Akademik birimler

 ODTÜ’de 3’ü uluslararası ortak program olmak üzere 40 lisans programının yürütüldüğü 5 Fakülte100 yüksek lisans ve 66 doktora programının yürütüldüğü 5 Enstitü, İngilizce eğitimi veren Yabancı Diller Yüksek Okulu faaliyet göstermektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na bağlı 14 lisans programı ve 2 yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Bölümlerin taban ve tavan puanları

 http://kaliteliokullar.com/kokul/odtu-2012-2013-yili-taban-ve-tavan-puanlari/

Başarıları

 Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer almaktadır. Tıklayınız.

Kalite belgeleri

 –

Kalite değerlendirme anketi

 –

Kampüs imkanları

 

Spor tesisleri

 

Sportif etkinlikler Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Spor Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Tel : 0 312 210 21 96 [Büyük Spor Salonu Sekreterlik] 0 312 210 21 98 [Büyük Spor Salonu Danışma] 0 312 210 21 93 [Tenis Kortları] 0 312 210 21 94 [Baraka Spor Salonu Danışma – Halı Saha] 0 312 210 27 36 [Kapalı – Açık Havuz] 0 312 210 78 50 [Spor Merkezi]
Faks : 0 312 210 79 81
URL : http://www.spormd.metu.edu.tr
E-posta : sksdbetu.edu.tr [Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı] spormdmetu.edu.tr [Spor Müdürlüğü] hmmetu.edu.tr [Havuz Müdürlüğü]

Çeşitli spor tesislerinin bulunduğu üniversitemizde öğrenci ve personelimiz birçok branşta etkinliklere katılabilir. Akademik takvimin başlaması ile birlikte çeşitli branşlarda spor kursları ve turnuvaları düzenlenir. Ayrıca üniversitelerarası spor yarışmalarında bay ve bayan takımlarımız üniversitemizi temsil etmektedirler. Öğrencilerimiz her yıl yapılan seçmelere katılarak diledikleri spor takımlarına katılma olanakları bulunmaktadır.

Akademik yıl süresince spor salonları 9.00-22.30 saatleri arasında, öğrenci veya öğrenci gruplarına açıktır, ancak spor alanları genellikle akşamları ve hafta sonları belirli saatlerde spor takımları için antrenman amacıyla ayrılır. Tenis ve futbol gibi sporlar için günlük saha rezervasyonları yapılmaktadır. Spor Merkezi ise 08:00-17:00, cumartesi günleri 14:30-20:45, pazar günleri de 12:00-15:30 saatleri arasında öğrencilerimizin kullanımına açıktır.

Spor Yapılabilecek Mekanlar:
 • Açık Havuz
 • Kapalı Yüzme Havuzu (Olimpik)
 • Kapalı Spor Salonu (3 adet)
 • Çim Futbol Stadyumu (13.000 kişilik tribün ve 6 kulvarlı pist)
 • Değişik büyüklüklerde futbol sahaları (7 adet)
 • Tenis Kortları (15 açık – 2 kapalı) Büyük Spor Salonu arkasında ve stadyum önünde bulunan tenis kortları günlük isim yazdırılarak kullanılmaktadır.
 • Açık basketbol sahaları
 • Açık voleybol sahaları
 • Masa tenisi masaları (Büyük Spor Salonu ve çeşitli bölümlerde)
 • Yalıncak (6 km) ve Çamlık (2 km) koşu parkurları
 • Kriket Sahası
 • Amerikan Futbol Sahası
 • Güç Geliştirme Salonu
 • Cimnastik Salonu
 • Spor Merkezi (fitness alanı, bilgisayarlı bisiklet ve koşu bantları, squash kortları, spor salonu, sauna, jakuzi-buhar odası, şok duş alanı, vitamin kafe)
  Sauna, jakuzi-buhar odası rezervasyonları hergün 12:00-15:00 ve 18:00 saatlerinde yapılmaktadır. Rezervasyonlar ödeme yapıldıktan sonra kesinleşmektedir. Masaj seansları; hergün rezervasyon yapılmaktadır. Squash rezervasyonu; Haftalık ve günlük yapılmaktadır. (210 7850)
 • Halı Futbol Sahası (3 adet)
  Aylık abone olarak veya günlük rezervasyon yapılarak kullanılmaktadır. (210 2194)
Kapalı Yüzme Havuzunun Seansları (Pazartesi hariç her gün):

Kapalı yüzme havuzunda (09:00-20:45 saatleri arasında) her seans 75 dakikadır ve seans sonlarında 15 dakikalık aralar bulunmaktadır.

Sauna Seansları (Pazartesi hariç her gün):

Yüzme havuzu sauna bölümüne aynı gün içinde saat 10:00’a kadar rezervasyon yapılabilir.

 

Açık Yüzme Havuzunun Seansları:
Haftaiçi: (Pazartesi hariç)
09:00 – 12:00 (Tüm kategoriler)
12:30 – 13:30 (Personel)
14:00 – 16:30 (Tüm kategoriler)
17:00 – 20:00 (Personel ve ailesi, mezun ve ailesi)
Haftasonu:
09:00 – 12:00 (Tüm kategoriler)
12:30 – 15:30 (Tüm kategoriler)
16:00 – 20:00 (Personel ve ailesi, mezun ve ailesi)
Spor Toplulukları ve Takımları:

Mevcut spor topluluk ve takımlarının listesine ve web sitelerine ulaşmak için Öğrenci Toplulukları sayfasını ziyaret ediniz.

 

Eymir Gölü
ODTÜ arazisinin içerisinde bulunan Eymir Gölü, ana kampusdan 20 km. uzaklıktadır. Göl ve çevresi, ODTÜ öğrencilerinin kürek, balık avlama, piknik yapma gibi etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Göl ve çevresinde ayrıca yemek yenilebilecek yerler de vardır.

Sağlık imkanları

 

Yurt imkanları

 

Yurtlar
Yurtlar Müdürlüğü
Adres:
2. Yurt Binası Giriş Katı
Tel :
0 312 210 27 40
0 312 210 27 39
Faks :
0 312 210 79 80
E-Posta :
ymmetu.edu.tr
URL :
http://yurtlar.metu.edu.tr/
Genel Bilgiler
ODTÜ kampusu içinde toplam 18 adet yurt binası mevcuttur. Bu yurtlardan; 2,4,6,8,9 ve İsa Demiray öğrenci yurtlarında ve Refika Aksoy yurdunun bir bloğunda erkek; 1,3,5,7 ve Faika Demiray ögrenci yurtlarında ve Refika Aksoy yurdunun bir bloğunda kız ögrenciler kalmaktadır. Ayrıca Osman Yazıcı ve ODTÜ Konukevi kız ögrencilere, Faik Hızıroğlu konukevi de erkek ögrencilerimize hizmet vermektedir. Üniversitemiz Vakfı’nın (EBİ) işlettiği 2 adet yurtta ise kız ve erkek öğrenciler kalmaktadır.
2 nolu yurdumuzda odalar 2 kişilik, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu yurtlarımız ile İsa Demiray, Faika Demiray ve Refika Aksoy öğrenci yurtlarında odalar 4 kişiliktir. Bunların dışında daha konforlu döşenmis Osman Yazıcı Kız Konukevi, ODTU Konukevi ve EBİ Öğrenci Konukevlerinde 1,2,3,4 kişilik odalar mevcuttur.
Yurtlarda Sağlanan Olanaklar

Yurtlar odalarında internet bağlantısı ve öğrencilerin yararlanacağı 24 saat açık internete bağlı bilgisayar laboratuvarları yer almaktadır. Ayrıca Konukevi, O.Yazıcı, Faik Hızıroğlu Konukevi, İsa Demiray ve Faika Demiray ve Refika Aksoy Yurt odalarında internet ve telefon bağlantısı bulunmaktadır. Yurtlarda çalışma salonu ve mimarlık öğrencileri için çizim salonu vardır. Her yurtta kantin, TV salonu ve öğrencilerin kendi yemeklerini yapabildikleri modern mutfaklar bulunmaktadır. Bunların dışında çay ve kahve ihtiyaçları için 24 saat hizmet veren sıcak su, bisküvi ve cola makineleri vardır.

Yurtlarda yeterli sayıda otomatik çamaşır ve kurutma makineleri ile ütü masası ve ütüler bulunmaktadır. Öğrencilerin kullandığı yatak takımları 2 haftada bir değiştirilmektedir. Yurtlarda 24 saat sıcak su vardır.

Yurtlarda 3’er adet kartlı telefon ile her katta öğrencilerin dışarıdan arandıklarında konuşabilecekleri 3 adet santral bağlantılı telefon kabinleri bulunmaktadır. Konukevi, Osman Yazıcı, İsa Demiray, Faika Demiray, Refika Aksoy ve EBİ Konukevi yurt odalarında telefon bağlantısı vardır.

Yurtların bulunduğu bölgede, öğrencilerin yararlanabileceği her türlü spor alanları, kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol, basketbol sahaları ve tenis kortları bulunmaktadır.

Kampus içerisinde, öğrencilerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş merkezi ve banka şubeleri bulunmaktadır.

Güncel yurt ücretleri ile ilgili bilgi almak için lütfen bu sayfayı ziyaret ediniz.

Ulaşım

Yurtlarla şehir merkezi arasında ulaşım, 07:00-24:00 saatleri arasında dolmuş ve belediye otobüsleri ile yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin derslerine zamanında gidebilmeleri için belli saatlerde yurtlardan bölümlere ring servisleri yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

Yurtlar bölgesinde 24 saat hizmet veren Sağlık ve Rehberlik Merkezi mevcuttur.

Yurtlara Başvuru

Yurtlara, ailesi Ankara dışında ikamet eden öğrenciler başvurabilir. Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler, yurtlarımızda kalmak istedikleri takdirde, başvuru için üniversite kayıtları sırasında kayıt yerinde WEB adresinden ODTÜ Öğrenci Özlük Bilgi Formu’nun yurtlarla ilgili bölümlerini doldurup işlemi sonlandırmaları gerekmektedir.

Kayıtlar sırasında başvuruda bulunmayan öğrenciler ise derslerin başlamasından iki hafta sonrasına kadar Yurtlar Müdürlüğü’ne (2.Yurt binasında) başvuru yapabilirler. Bu tarihten sonrada başvurular alınır, ancak bu başvurulardan “geç başvuru puanı” düşülür.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yurt başvurusunda bulunan her öğrencinin ailesinin ekonomik ve sosyal durumu mahalli idareler aracılığı ile araştırılmaktadır. Alınan sonuçlar ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınarak, Yurtlar Yönetim Kurulu’nca saptanan ve Rektörlük Makamı’nca onaylanan ölçütlere göre değerlendirilip puanlama yapılmaktadır. Başvuru sonuçları, 2. Yurt binasında bulunan Yurtlar Müdürlüğü ilan panolarında ilan edilir. Puanını öğrenen öğrenci, yurda ne zaman kayıt yaptıracağını kesin kayıt duyurusu tablosundan her hafta Pazartesi günü öğrenebilir.Ayrıca, başarılı öğrencilerden, yerleştirmedeki puanları dikkate alınarak, Türkiye genelinde sıralamaya giren ve ODTÜ’yü kazanan üstün başarılı öğrencilerden LYS-MF puan sıralamasının herhangi birinde ilk 4000’e, LYS-TM puan sıralamasının herhangi birinde ilk 500’e, LYS-TS puan sıralamasının herhangi birinde ilk 300’e, LYS-Yabancı Dil puan sıralamasının herhangi birinde ilk 100’e girenler yurtlara sıralamasız yerleştirilmektedirler.

Yurt Kayıtlarının Yapılması
Yurt kayıtlarına yüksek puan alan öğrencilerden başlanarak yerleştirme yapılır. Boşalan yerlere puan düşülerek son başvuru tarihine kadar öğrenci alınır. Başvurulan ders yılında yurda yerleştirilemeyen öğrenci yeniden başvuruda bulunmalıdır. Öğrenci, puanı yurda alınmaya uygun ve kayıt için ODTÜ Yurtlar Başvuru Fişi’nde istenilen gerekli belgeleri tamamlamışsa Yurtlar Müdürlüğü, Kayıt Bürosu’na müracaat ederek kayıt yaptırabilir. Kayıt Bürosu’ndaki işlemlerini bitirdikten sonra evraklarını alarak kalacağı yurda en geç saat 16.00’ya kadar başvurup, yerleştirme işlemlerini tamamlar.
Sırasını Geçiren Öğrencilerin Durumları

Kesin kayıt duyurusunda belirlenen puanlara göre yurtlara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci, duyuruda belirtilen süre içinde kaydını yaptırmadığı takdirde, sırasını geçirmiş olur ve listedeki puanı ile kayıt hakkını kaybeder. Bu durumda olan öğrencilerin başvurularından geç başvuru puanı düşülüp yeni puana gore yurtlara yerleştirilmesi yapılır.

Puan Sırası Gelmeyen Öğrencilerin Durumları
Ders yılı içerisinde yurt başvurusunda bulunup puan sırası gelmeyen ya da puan sırası geldiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Puan sırası gelmeyen öğrencilere ek puan verilmektedir.
Yurtta Kalma Süresi
Yurtta kalma süresi normal eğitim süresi ve bu süreye ilave olarak 1 yıldır.
Yurda Giriş Kalma Süresi
Hazırlık:
1.sınıf:
2.sınıf:
3.sınıf:
4.sınıf:
5+1=6
4+1=5
3+1=4
2+1=3
1+1=2
Not: Yurtta kalma süresi dolan öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.
Yurtlarda Uygulanan Kurallar
ODTÜ öğrenci yurtları, yurtlar yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yönetilir, işletilir ve denetlenir. Yurtlar yönetmeliği her yurdun ilan panosunda öğrencilerimizin bilgilenmesi için asılmıştır. Öğrencilerin ilgili yönetmeliği okumaları önerilir. Ayrıca öğrenci yurda kaydedilirken kendisine uyması gereken kuralları içeren bilgiler yazılı olarak verilir.
 • İzin Süreleri
Her öğrencinin bir dönem içinde, hafta sonları, bayram ve resmi tatil günleri hariç 20 gün izin kullanma hakkı vardır. İzin kullanacak öğrenci yurt danışmasında bulunan izin dosyasını doldurmalıdır. Ancak 18 yaşından küçük öğrencilerin evci iznine çıkabilmeleri için velilerinin yazılı izni olmalıdır. İlgili form Yurt Müdürlükleri’nden temin edilebilir.
 • Yurtlara Giriş Çıkış Saatleri
Yurtlarda kalan öğrencilerin en geç 23.30’da kampusda olmaları gerekir. Yurtlara son giriş saati 24.00’dır.
 • Tatil Dönemlerinde Yurtlarda Kalabilme
Tatil dönemlerinde eğitim programları devam eden (yaz okulu, proje, staj vb.) öğrenciler kalış nedenlerini belgelemek koşulu ile yurtlarda kalabilirler.
 • Yurt Adres ve Telefon Numaraları
Öğrencinin yurt adresini kullanırken yurt, oda ve yatak numarasını belirtmesi gerekir.
Telefonlar
1. Yurt :
2. Yurt :
3. Yurt :
4. Yurt :
5. Yurt :
6. Yurt :
7. Yurt :
8. Yurt :
9. Yurt :
210 62 50 – 210 62 51 – 210 62 52
210 62 53 – 210 62 54 – 210 62 55
210 62 56 – 210 62 57 – 210 62 58
210 62 59 – 210 62 60 – 210 62 61
210 62 62 – 210 62 63 – 210 62 64
210 62 65 – 210 62 66 – 210 62 67
210 62 68 – 210 62 69 – 210 62 70
210 62 71 – 210 62 72 – 210 62 73
210 62 74 – 210 62 75 – 210 62 76
Osman Yazıcı Kız Konukevi : 210 62 77 – 210 62 78 – 210 62 79
Faik Hızıroğlu Erkek Konukevi : 210 62 83 – 210 62 84 – 210 62 85
ODTÜ Konukevi : 210 62 80 – 210 62 81 – 210 62 82
ODTÜKENT Konukevi: 210 65 02 – 210 65 03
EBİ Konukevi : 210 14 00 – 210 38 86
Mustafa Parlar Öğrenci Konukevi : 210 15 91
İsa Demiray Öğrenci Yurdu : 210 62 86 – 210 62 87 – 210 62 88
Faika Demiray Öğrenci Yurdu : 210 62 89 – 210 62 90 – 210 62 91
Refika Aksoy Öğrenci Yurdu : 210 62 92 – 210 62 93 – 210 62 94
Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı birimler

Üniversitemizde Sosyal Tesisler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren birimlerimiz aşağıda listelenmiştir.

 • ODTÜ Misafirhanesi
 • Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi
 • Uludağ ve Elmadağ Tesisleri
 • Misafirhane Konutları
 • Lojmanlar

Bu birimler hakkında http://stm.metu.edu.tr/ adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sosyal Tesisler Müdürlüğü
Tel:
0 312 210 28 90
0 312 210 28 91
0 312 210 28 92
Faks:
Rezervasyon Faks:
0 312 210 28 93
0 312 210 11 05 [ODTÜ Genel Sekreterliği]

 

Diğer imkanları

 

ODTÜ Yerleşkesinde, öğrenciler için uygun alışveriş olanakları bulunmaktadır. Yerleşkede, Çarşı Sitesi’nde bulunan Şok Market’ten ve Alışveriş Merkezi’nden çeşitli gereksinimler karşılanabilir. Alışveriş Merkezi’nde eczane, fotoğrafçı, kırtasiye, bilardo salonu, butik, kitabevi ile yemek yenebilecek yerler bulunmaktadır. Çarşı Sitesi’nde ayrıca terzi, ayakkabı tamircisi ile kuaför ve berber de bulunmaktadır. Kafeteryanın girişinde bulunan gazete bayisinden, 3. Yurt ve önündeki büfeden ve Çarşı Merkezi’ndeki gazete standından İngilizce ve Türkçe gazete ve dergileri satın almak mümkündür.
Şehir Merkezinde:
Ankara’ya yeni gelen öğrenciler için şehirdeki alışveriş merkezlerinin bir listesi hazırlanmıştır. Listeye alınmış olan çarşı ve mağazalar, öğrencilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için uygun olanlar arasından seçilmiştir.
Şehirdeki Pasajlar ve Bazı Büyük Mağazalar:
 • Armada (Söğütözü)
 • Kentpark (A-1 Kapısı Karşısı)
 • Cepa  (A-1 Kapısı Karşısı)
 • Atakule (Çankaya)
 • Beğendik Çarşısı (Kocatepe)
 • Gima (Kızılay, Bahçelievler, Küçükesat, A. Ayrancı, Söğütözü, Yüzüncü Yıl)
 • Gümüşsoy Pasajı (Kavaklıdere)
 • Karum (Kavaklıdere)
 • Kocabeyoğlu Pasajı (Kızılay)
 • Koray (Kızılay, Kavaklıdere)
 • Kuğulu Pasajı (Kavaklıdere)
 • Migros (Akköprü, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Ayrancı, Balgat)
 • Moda Çarşısı (Kızılay)
 • Onur Çarşısı (Kızılay)
 • Soysal Pasajı (Kızılay)
 • Yeni Karamürsel (Kızılay)
 • Yeni Konak (Bakanlıklar)
 • Yüzüncü Yıl Çarşısı (Ulus)
 • Zafer Çarşısı (Kızılay)

* Yüzüncü Yıl bölgesinde yararlanabileceğiniz marketlerden bazıları: Altunbilekler, Çağdaş, Kiler, Makromarket, Peynirci, Migros

Kitabevleri:
 • Arkadaş Kitabevi (Kentpark AVM ,ODTÜ Çarşı)
 • Bilgi Kitabevi (Kızılay)
 • Bilim ve Sanat Kitabevi (Kızılay)
 • Dost Kitabevi (Kızılay, Kavaklıdere)
 • D&R Kitabevi (Cepa AVM)
 • İmge Kitabevi (Kızılay)
 • Remzi Kitabevi (Kızılay, Armada)
Yerleşke İçindeki Yararlı Bazı Telefon Numaraları:
ODTU KENT Market : 210 8700
Berber – Terzi – Ayakkabıcı : 210 2772
Şok Market : 210 8601
Kuaför : 210 2730
Çarsi Yönetimi : 210 3887
Hatice Abla Kuruyemiş : 210 1484
Taflan Bilardo Salonu : 210 1415
Arkadaş Adaş Kitabevi : 210 8609
210 1470
Campus Kırtasiye : 210 1510
Teknoart Fotokopi : 210 1446
210 1390
Axi Clup : 210 1865
Çetinkaya Giyim : 210 1472
Kappa Giyim : 210 1480-81
Naz İç Giyim : 210 1881
Spor Dünyası : 210 1540
Ortadoğu Eczanesi : 210 1891
Özge Eczanesi : 210 8606
210 1464
210 1483
Özge Optik : 210 1483
Özgün Fotoğraf : 210 8611
210 1140
Uğur Böceği Parfümeri : 210 1706
Fide İletişim : 210 1770-71
Kİ İletişim : 210 1313
210 1717
UPS : 210 1308 – 210 3883
Dereagzi Fotokopi : 210 1095

Sanal Tur

 

Fotoğraf galerisi

 

 

Mezun dernekleri

Ulaşım

 

Şehir Merkezi’ne 7 km. uzaklıktaki ODTÜ Yerleşkesinin ana giriş kapısı A1 ve A2 Eskişehir Karayolu üzerindedir. Ayrıca, 100. Yıl tarafında bulunan A4 ve Bilkent yolu üzerinde A7 kapılarından giriş çıkış yapılabilmektedir. ODTÜ yerleşkesine EGO ve özel halk otobüsleri, dolmuş ve taksilerle ulaşmak mümkündür. Bunlardan en uygun ve hizmet alanı en geniş olanı EGO otobüsleridir. Yerleşke ile şehir merkezindeki çeşitli semtler arasında çalışan otobüslerin program ve güzergahlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Yerleşke içi ve yerleşke’den şehir merkezine taksi ulaşımı da 284 60 60 nolu telefonlarla mümkündür.

Taşıt İşletme Müdürlüğü
Tel : 0 312 210 29 09 – 29 10
Faks : 0 312 210 12 36
Web : http://tim.metu.edu.tr
E-Posta : tiatmmetu.edu.tr
Trafik Kuralları ve Uygulanan Yaptırımlar
 • Yerleşke içerisinde 27.10.1996 tarih ve 4199 sayılı kanunla yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanunu” ile belirlenmiş trafik kuralları geçerli olmakla birlikte, ulaşımda özel araçlarını kullananların trafik düzeni ile sürücü ve yayaların güvenliği açısından aşağıda belirtilen idari önlemler ve kurallara uymaları gerekmektedir. Uymayanlar hakkında cezai işlemler yapılır tekrarında ise taşıt pulu iptal edilir.
 • ODTÜ girişlerinde kapılarda durulur ve aracın taşıt pulunun görevliler tarafından görülmesi sağlandıktan sonra giriş yapılabilir. İç Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen taşıt pullarının ön cama yapıştırılması zorunludur. ODTÜ taşıt pulu olmayan araçlar, giriş kapılarından misafir kartı alarak giriş yapabilirler.
 • Araçlar, üzerindeki taşıt pulu rengi ile uyumlu park yerlerine park edilebilir. Renk kodu işareti “P” altındaki levhada bulunan renklerle belirtilmektedir.
 • Akademik ve idari personel ve öğrenciler için ayrı ayrı park yerleri belirlenmiş olup, kısa süreli de olsa araç sahipleri kendilerine ait olmayan yerlere park edemezler.
 • Tüm anayol kaldırımlarına ve kenarlarına park edilemez.
 • Trafik işaret levhalarına, kasis ve bariyerlere, görevlilerin ikazlarına uyulması zorunludur.
 • Kişinin statüsüne göre verilen taşıt pulunu başka bir araç ve kişiler kullanamaz. İhlalinde taşıt pulu iptal edilir ve kişiye başka pul verilmez.
 • Motosiklet sürücüleri de taşıt pulu almak ve kask takmak zorundadır.
 • Hareket halindeki kural ihlallerinin (hız, hatalı sollama, ters yön, hatalı “U” dönüşü vb.) tespitinde Trafik Amirliği’nce işlem yapılır ve tekrarında araç yerleşkeye alınmaz.
 • Yerleşkede azami hız 50 km/saat, yayaların yoğun olduğu yerlerde 30km/saattir.
 • Yayalara öncelik tanınması, emniyet kemerlerinin sürekli takılması herkesin güvenliği için gereklidir.
 • Uydu park yeri taşıt pulu olan öğrenciler yalnızca Kültür Sitesi ve Yurtlar park yerini kullanabilirler. Yerel taşıt pulu (sarı pul) sahibi araçlar uydu park yerini kullanabilirler.
 • Yurtlarda kalan öğrencilere yerel taşıt pulu verilmez.

Harita

 

 
Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: ODTÜ Kampüsü

Anketler

 

Üniversite ile ilgili yorum yapmak ister misiniz?

 

Aşağıda yer alan YORUM YAZ kısmından sadece isim kısmını doldurarak yorum yapabilirsiniz.
Kaliteli bir okul hangi özellikleri taşımalıdır? Ankete katılmak ve eğitimde kalite için bir nebze destek olmak için 1 dk'nızı ayırmak için tıklayınız.

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Özel ders tadında uzmanından ücretsiz "Liseye hazırlık Fen Video Dersleri" Kanala ücretsiz abone olarak, videolardan anında haberdar olabilirsiniz

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Hakkında kaliteliokul

Araştırmayı seven, doktora mezunu bir öğretmen. Satranç oynama ve balık tutma en büyük hobileri.

Buna da göz atınız

Dünyada en iyi makine mühendisliği eğitimi veren 10 üniversite 2015

Eğitimde kalite artışına katkı için 1 dk ayırır mısınız? Anket-tıklayınız-(kaliteliokullar.com araştırma birimi)  Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih …