Anasayfa / Genel / Özel ilkokul, ortaokul ve lise standartları nelerdir? Neler olmalıdır?

Özel ilkokul, ortaokul ve lise standartları nelerdir? Neler olmalıdır?

Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih danışmanlığı, okul araştırmaları ve eğitime dair haberleri video forum tadında sunan kanalımıza abone olmak için tıklayınız.
Özel ilkokul, ortaokul ve lise standartları nelerdir? Neler olmalıdır?…MEB Özel öğretim kurumları standartlar yönergesi yayımlandı. Buna göre bazı detaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre özel anaokulu, özel ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken standartlar belirlenmiş. 30 Haziran 2017 tarihli yönergeden ilgi kısım aşağıdadır. Tamamını https://ookgm.meb.gov.tr/ adresinden temin edebilirsiniz. “Okul binaları ve derslikler MADDE 14- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okul binaları 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen şartları taşır. İlkokul, ortaokul ve liseler en az öğretim yılı sayısı kadar, mesleki ve teknik liselerde ise her bir meslek alanının öğretim yılı sayısı kadar dersliği bulunan binalarda açılır. (2) İlkokul, ortaokul ve liselerde bir derslik alanı 20 m² den az olamaz. (Ek: Makam Oluru 30/06/2017-10073640) (3) Aynı bina veya kampüste bulunan okulların ortak kullandıkları bölümler, birlikte açılan okullardan en üst kademe okula bağlı olarak belirlenir. Bu ortak kullanılan bölümlerin koordinasyonu ve sorumluluğu en üst kademe okul müdürlüğünce yürütülür. Birden fazla ortaöğretim okulunun bir arada olması durumunda, ortak kullanılan bölümlerin koordinasyonu ve sorumluluğu kurucu/kurucu temsilcisinin uygun gördüğü okul müdürlüğünce yürütülür. Anaokullarında bulunması gereken bölümler (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 15- (1) Anaokullarında bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3 , kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez). 6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 7- Oyun bahçesi: (Değişik: Makam Oluru 30/06/2017-10073640) Bahçe oyunlarına uygun oyun bahçesi bulunur. Oyun bahçesi, bir kenarı en az 4 m olan ve 40 m2 den az olmamak üzere her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. (…) (Mülga: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun bahçe alanı bulunur. 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 1,5 m2 alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 1,5 m2 alan hesaplanarak belirlenir. 8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun kitap ve oyuncak bulunmalıdır. 9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m2 olmalıdır. 10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır. 11- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır. 12- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır. 13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 15- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. (2) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar anaokulu olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3 , kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez). 6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır. 7- Oyun bahçesi:(İsteğe bağlı)Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. 8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun oyuncak bulunmalıdır. 9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m2 olmalıdır. 10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 11- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 12- Veli görüşme/bekleme odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 15- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.” İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümler (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 16- (1) İlkokullarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir. 2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir. 4- Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. 9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır. 10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır. 11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 14- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 16-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece ilkokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir. 17- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması(merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 25- Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 26- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 27- Aynı binada veya kampüste bulunan okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, (Mülga ibare: Makam Oluru 7/3/2017-2986103) (…) çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar (Ek: Makam Oluru 30/06/2017-10073640) müzik/görsel sanatlar dersliği, oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir. (Ek: Makam Oluru 14/07/2016-7567120) Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaokul ile ortaöğretim okulu aynı binada açıldığında personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanılabilir. 28- Okullarda genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. (2) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ilkokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2-Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir. 4- Öğrenci işleri bürosu:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. 9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır. 11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 14- Müzik dersliği: Her bir öğrenciye 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. 16- Oyun bahçesi: (isteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır. 17- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 19- Zümre odası: (isteğe bağlı)En az 10 m2 olmalıdır. 20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 22- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 25- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 26- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. (3) Ortaokulda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir. 2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı)En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. 9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır. 10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır. 11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak, iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir. 17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 18-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece ortaokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir. 19- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 21- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 22- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 27- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 28-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 29- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan her düzeydeki bütün okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, (Mülga ibare: Makam Oluru 7/3/2017-2986103) (…) çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir. Ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar (Ek: Makam Oluru 30/06/2017-10073640) müzik/görsel sanatlar dersliği, oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir. (Ek: Makam Oluru 14/07/2016-7567120) Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaokul ile ortaöğretim okulu aynı binada açıldığında personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanılabilir. 30-Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. (4) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ortaokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir. 4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5-Öğrenci işleri bürosu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitim dersliği:(isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. 9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır. 11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. 17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 18- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır. 19- Yemek salonu: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 21- Zümre odası:(isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 22- Kantin: En az 20 m2 olmalıdır. 23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası/: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 27- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 28- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. (5) Liselerde bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir. 2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 4- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır. 8- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15 m2 olmalıdır. 9- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. 10- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır. 11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır. 12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2’dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 13- Bilişim teknolojileri dersliği: (Ek ibare: Makam Oluru 18/08/2015- 8163923) (isteğe bağlı): Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 14- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 15- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 18-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece lise olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir. (Ek: Makam Oluru 14/07/2016-7567120) 19- Uygulama Atölyesi ve Uygulama Laboratuvarı (Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde):Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanan atölye ve laboratuvar standartlarına ve donanımına uygun olarak yeterli sayıda ve büyüklükte düzenlenir. Standartları ve donanımı Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanmayan alan/dalların uygulama atölyeleri en az 72 m2 , dersin özelliğine göre ihtiyaç duyulan alanlarda uygulama laboratuvarları ise 48 m2 den az olmayacak şekilde düzenlenir. Her bir öğrenci için kullanım alanı uygulama atölyelerinde 3 m2 den, uygulama laboratuvarlarında 2 m2 den az olamaz. Ortak kullanılan uygulama atölye/derslikleri dikkate alınarak okulda oluşturulan her bir uygulama atölye/derslikler için ayrıca en küçük derslik kontenjanı kadar alan/dal kontenjanına ilave edilir. Atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tedbirler alınır, makine parkı buna göre yerleştirilir. Havacılık, Denizcilik, Otelcilik, Turizm ve Sağlık programlarını uygulayacak okullarda, öğretim programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında gerekli bölümler düzenlenir. Ayrıca, okulda yapılması mümkün olmayan uygulama eğitimleri için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarla en az okulun eğitim süresi kadar, sağlık hizmet alanında ise on yıl süreli protokoller yapılır. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim okullarının atölye ve laboratuvar uygulamaları, Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanan uygulama atölye ve uygulama laboratuvar standartlarına ve donanımına uygun olarak ortak alan/dal atölye ve laboratuvarları okul bünyesinde oluşturulmak kaydıyla; aynı organize sanayi bölgesi içerisinde hizmet veren eğitim birimi bulunan kuruluşlarda yapılabilir. Bu kuruluşlarla okul arasında en az okulun eğitim süresi kadar protokol yapılır. Organize sanayi bölgesi dışında faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim okullarının atölye ve laboratuvar uygulamaları ise Genel Müdürlük internet sitesinde uygulama atölye ve uygulama laboratuvar standartları ve donanımı yayımlanan ve yayımlanmayan ortak alan/dal atölye ve laboratuvarları okul bünyesinde oluşturulmak kaydıyla; eğitim birimi bulunan kuruluşlarda yapılır. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen kuruluşlarla okul arasında standartları yayımlanan atölye ve laboratuvar uygulamaları için en az 10 yıl, yayımlanmayan atölye ve laboratuvar uygulamaları için ise en az okulun eğitim süresi kadar protokol yapılır. 20- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 21- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 22- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 23- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 24- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 25- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 26- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 27- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 28- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 29-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 30- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada bulunan ortaokul ile ortaöğretim okulu veya ortaöğretim okulları; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu (Değişik ibare: Makam Oluru 7/3/2017- 2986103) kütüphane ve oyun bahçesini ortak kullanabilir. Aynı kampüste bulunan her düzeydeki tüm okullar ibadethane, kapalı beden eğitimi salonu ve yemek salonunu ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir. Aynı binada veya kampüste bulunan diğer ortaöğretim kurumları; a) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını, b) Müzik dersliğini, c) Görsel sanatlar dersliğini, ç) Öğretmenler odasını, d) Arşiv ve dosya odasını, e) Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını, f) Tuvaletleri, g) Oyun bahçesini (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ğ) Büro hizmetleri odası, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) h) Öğrenci işleri odası, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ı) Zümre Odası, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) i) Yardımcı personel odası ortak kullanabilir. (Ek: Makam Oluru 14/07/2016-7567120) Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaokul ile ortaöğretim okulu aynı binada açıldığında personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanılabilir. Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuarlar, uygulama atölyesi, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. Liselerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı binalarda yatakhane düzenlenebilir. Yatılı okullarda öğrenci sayısına göre bulunması gereken diğer bölümler: 31- Yatakhane: Tavan yüksekliği 3 metre olan yatılı okulun yatakhane kontenjanı her bir öğrenci için 4 m2 , tavan yüksekliği 3 m’den az olan binalarda ise her bir öğrenci için 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir. Yatakhanenin her bir odası için en fazla 4 öğrenci kontenjanı verilir. 32- Etüt/Çalışma odası: En az 30 m2 olmalıdır. 33- Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 34- Duş, banyo ve tuvalet: Yatılı okullarda her 4 öğrenci için soyunma bölümü de olan kabinli duş, tuvalet ve lavabo olmalıdır. 35- Belletmen odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 36-Kız ve erkek öğrenci revirleri: Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenir. En az 20 m2 olmalıdır. (6) Temel liselerde bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir. 4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 8- Derslikler: En az 4 derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m² olmalıdır. 9- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 10- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun seyirciler için ayrılan yeri de bulunan en az 80 m2 olmalıdır. 12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 13- Bilişim teknolojileri dersliği: (isteğe bağlı) En az 20 m2 olmalıdır. Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 15- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir. 18- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 20- Kantin: En az 30 m2 olmalıdır. 21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 25- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. İkili öğretim yapacak temel liselerde bu Yönergeye göre belirlenen kontenjanın iki katı kurum kontenjanı olarak belirlenir. (Ek: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) 26- Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik özel öğretim kursları bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerin hafta sonu kontenjanları okulun derslik, laboratuvar ve bilişim teknolojileri derslikleri dikkate alınarak belirlenir. Bu dersliklere en fazla 16 kontenjan verilebilir.” Kaynak: https://ookgm.meb.gov.tr/  
Kaliteli bir okul hangi özellikleri taşımalıdır? Ankete katılmak ve eğitimde kalite için bir nebze destek olmak için 1 dk'nızı ayırmak için tıklayınız.

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Kanalımıza abone olmak için tıklayınız.

Özel ders tadında uzmanından ücretsiz "Liseye hazırlık Fen Video Dersleri" Kanala ücretsiz abone olarak, videolardan anında haberdar olabilirsiniz

Eğitimde Kalite Artışına Katkı ve Araştırma Videolarımızdan Haberdar Olmak için Youtube Kanalımıza Abone Olabilirsiniz.

Hakkında kokul

Doğduğundan beri hep okulda. 5 yıl anaokulu, 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl üniversite, 3,5 yıl yüksek lisans, 6 yıl doktora. Eğitim ile iç içe geçen 30 küsür yılı devirmiş. Eğitimde kalite için 2012 yılı Kasım ayından itibaren, boş zamanlarımda, elinden geldiğince kaliteliokullar.com'da veli ve öğrencilere kaliteli okul bulmada gönüllü yardımcı olmaya çalışan bir eğitimci. Veli, öğrenci ve öğretmenlerin okul memnuniyetlerini paylaştığı kaliteliokullar.com sitesinin kurucusu.

Buna da göz atınız

KALDIRAÇLAR KONU ANLATIMI VE SORU ÇÖZÜMÜ

Eğitimde kalite artışına katkı için 1 dk ayırır mısınız? Anket-tıklayınız-(kaliteliokullar.com araştırma birimi)  Kaliteliokullar.com artık Youtube'de...Tercih …